FOTO-RADARY

Úsekove meranie rýchlosti v obciach, prečo je to možné v Českej republike ?

Pilotný projekt už aj na Slovensku v Novej Dubnici !

27.02.2017

Radary se osvědčily, nově je pořídí i Vsetín

Vsetín, Valašské Meziříčí - Jednoznačný cíl, a to zvýšení bezpečnosti dopravy má nákup radarů pro měření rychlosti ve Vsetíně.

Dva stacionární a následně jeden mobilní pořídí vedení radnice městským strážníkům ještě letos. „S jedním počítáme na výpadovce směrem na Valašské Meziříčí v Potůčkách, s druhým pak na některém místě ve staré Rokytnici na silnici směrem na Zlín," uvedl místostarosta Tomáš Pifka.

http://valassky.denik.cz/zpravy_region/radary-se-osvedcily-nove-je-poridi-i-vsetin-20170128.html

Cestou do Krkonoš pozor na rychlost - meří tam

Řidiči, kteří míří po silnici od Hradce Králové do Krkonoš, by si měli dát velký pozor na povolenou rychlost. Silnice na Trutnovsku totiž v regionu patří, co se rychlosti týče, mezi ty nejvíc hlídané. Nepřetržitě je sleduje automatický systém úsekových radarů – a to hned v několika obcích. Na Vysočině se zase využívají takzvané zpomalovací semafory – má je už více než 30 obcí a měst.

 

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/1531714-cestou-do-krkonos-pozor-na-rychlost-meri-tam

System radarov - úsekove meranie rýchlosti je sustredene v okoli mesta Dvur Kralove nad Labem a meria sa aj v okolitych obciach Mladé Buky, Kocbeře, Choustníkovo Hradiště, Vlčkovice, Lipnice, Horní Dehtov.

Informacie ohľadne toho merania rýchlosti v obciach je priamo dostupna na stranke GEMOS a je tu možne si pozriet grafy prejazdov vozidiel po cestách v obciach ako su tu aj obrazky z tychto foto radarov online.

 

http://www.gemos.cz/gemos.cz/dvurkralove/?redirect=1

Starostka obce Kocbeře pani Eva Rezková nás infomrovala, že v ich obci je úsekove meranie rýchlosti zabezpečované Mestom Dvor Králové a obec dala iba súhlas s umiestnením radarov a uzavreli s mestom verejnopravnu zmlovu.

Dalej starostka informovala, že obec nenesie žiadne náklady ani príjmy.

System zabezpečuju na odbore dopravy Mesta Dvor Králové.

Starostka zdôraznila, že doprava se výrazne zpomalila, je nižššia hlučnosť a väčšia bezpečnosť účastníkov dopravy na komunikaci a priľahlých chodníkoch.

Obec Kocbeře

mobil 724 180 083

http://www.kocbere.cz/

Pán Bc. Jan Sedláček vedúci odboru dopravy a silničního hospodářství Mestskeho úradu Dvůr Králové nad Labem nás informoval podrobnejsie o prevádzke systému:

 

1. Ako a kto vyhodnocuje fotografie – priestupky vodičov ?

Přestupky vyhodnocuje strážník městské policie. K vyhodnocení slouží obslužný software k měřičům. Následně jsou zjištěné přestupky postoupeny k vyřízení úřadu (policie takové přestupky nepostihuje).


2. Koľko policajtov – pracovníkov tento system obsluhuje a ako ?

Měřící zařízení je plně automatizované, zjištěné přestupky vyhodnocuje a zpracovává jeden strážník. Větší administrativní náročnost je při zpracování přestupků na úřadě, kde jeden pracovník zpracovává cca 400 přestupků měsíčně. Při začátku měření bylo zaznamenáno cca 5000 přestupků měsíčně, ale množství rychle klesá. Dnes, po 2,5 letech měření, cca 1000 až 2000 měsíčně.
 

3. Aký informačný system sa používa ?

To je velmi individuální, každý dodavatel takového zařízení má svůj vlastní obslužný software, každý úřad svůj vlastní radniční systém.

 

4. Ako je nákladny tento system – zavedenie, údržba a správa ?

V ČR jsou ceny takových zařízení velmi odlišné, záleží na dodavateli a podmínkách (velikosti) veřejné zakázky. Obecně se uvádí cena cca do milionu Kč za měřený úsek.

 
5. Aká je účinnosť tohto riešenia na dopravu v obci ?

Odpověď je částečně obsažena ve druhém bodu. Ihned po instalaci, kterou jsme nijak netajili, došlo k viditelnému zklidnění dopravy v měřeném úseku. Dnes můžeme říct, že 80% vozidel jede v obci méně než 50 km/hod., cca18-19% vozidel jede méně než 60 km/hod.

 

Bc. Jan Sedláček
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství
Městský úřad Dvůr Králové nad Labem
náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem
tel.: 499 318 256, 602 205 600- fax: 499 318 171 - DS mu5b26c
e-mail: sedlacek.jan@mudk.cz ,
www.mudk.cz

Pilotný projekt už aj na Slovensku v Novej Dubnici !

 

 

 

 

Meranie úsekovej rýchlosti u nás
Meranie úsekovej rýchlosti prinieslo zaujímavé štatistiky.

Od 10. mája 2016 prebieha meranie úsekovej rýchlosti na ulici SNP. Inštalácia merania úsekovej rýchlosti je v Novej Dubnici pilotným projektom implementácie a testovania dopravného systému.

Meradlo je určené na meranie priemernej rýchlosti motorových vozidiel na ceste. Pri meraní sa vyhodnocuje rozdiel časov generovaných družicovým systémom GPS na začiatku a konci stabilne vymeraného úseku dráhy. Za časový okamih vyhodnotenia začiatku konca merania sa určuje prechod vozidla na ceste vymedženou líniou, ktorý vyhodnocuje automaticky počítač z videozáznamu kamery súčasne s určením EČ vozidla. Doklad s dátami sú dva videozáznamy toho istého vozidla zo začiatku a konca úseku dráhy

Vlastné meranie priemernej rýchlosti sa vykonáva celkom automaticky bezobslužne a nie j e m ožné v procese merania žiadnym zásahom meranie upravovať. Správnosť merania je zaručená tým, že z hodnoty dĺžky stabilného meracieho úseku a aktuálnych časov z GPS prijímača, ktoré sú vložené do fotografie meranému autu (vyhodnotená totožnosť EČ auta) vypočíta priemernú hodnotu rýchlosti. Cieľom tohto projektu je upokojiť dopravu na ulici SNP a pripraviť podmienky pre postih vodičov nerešpektujúcich dovolenú rýchlosť 50 km/h v danom úseku.

Ing. Marián Miko
ZTS Elektronika SKS s.r.o.

http://www.elektronika.sk/bezpecnost-cestnej-premavky

 

Spoločnosť ZTS EUektronika SKS s.r.o. umožnila náčelníkovi Mestskej polície Nová Dubnica prístup do štatistiky z meraní. Od uvedenia do prevádzky, teda od 10. mája do 22. mája bolo meracími zariadenia zistené:
Ulica Trenčianska: prejazd v oboch smeroch celkovo 74 002 vozidiel, k prekročeniu stanovenej rýchlosti došlo v 37 691 prípadoch, čo predstavuje 50,9 %.
Ulica SNP: v jednom smere výjazd z Novej Dubnice, prejazd celkovo 26 432 vozidiel, k prekročeniu stanovenej rýchlosti došlo v 7113 prípadoch, čo predstavuje 26,9 %.
Ulica Jilemnického: prejazd v oboch smeroch celkovo 37594 vozidiel, k prekročeniu stanovenej rýchlosti došlo v 1 658 prípadoch, čo predstavuje 4,4 %.
Zároveň bolo zistené, že dňa 19. februára v čase 22.00 hod. bol zaznamenaný prejazd vozidla rýchlosťou 14 0 km/h po ulici Trenčianskej, kde je stanovená rýchlosť 50 km/h, teda došlo k prekročeniu maximálne povolenej rýchlosti o 90 km/h.

Ako to funguje v Novej Dubnici ?

Na ulici SNP sú v úseku merania umiestnene dva fotoradary na vstupe do úseku a na výstupe z neho:

 

Všetko je prehľadne možno vidieť na dopravnom portále: http://www.pokojnemesto.sk/

 

Podarilo sa nám získať aj dopravný priestupok:

Bližšie o systéme nás informoval pán Ing. Marián Miko z firmy ZTS Elektronika SKS s.r.o. :

 

1. Ako a kto vyhodnocuje fotografie – priestupky vodičov ?

Priestupky sa vyhodnocujú buď v jednoduchšom  programe Sydo Traffic PEN alebo v komplexnom systéme na spracovanie priestupkov DSA – Dopravno správna agenda

https://www.gemos.cz/dsa.php
                                                                                                                                                                          

2. Koľko policajtov – pracovníkov tento system obsluhuje a ako ?

Systém je plne automatický, na políciu sa dostáva buď tlačový report viď príloha alebo elektronický priestupok vo formáte XML, ktorý je možné ďalej spracovávať v informačných systémoch.


3. Aký informačný system sa používa ?

Systém používa ako operačný systém Windows, priestupky vytvára systém vlastných programov a následne priestupok odosiela cez komunikačný kanál na ďalšie spracovanie.

 

4. Ako je nákladný tento systém – zavedenie, údržba a správa ?

Viď cenník: http://www.elektronika.sk/sydotraffic-velocity

Podpisuje sa servisná zmluva kde sa robí servisný zásah 2 x ročne, inak sa systém sleduje na diaľku cez dohľadový software Sydo FALCON.


5. Aká je účinnosť tohto riešenia na dopravu v obci ?

Toto zatiaľ nevieme vyhodnotiť keďže sa zatiaľ so zariadenia pokuty nevyberajú, zmluvu máme pred podpisom. 

 

 

Ing. Marián Miko
ZTS Elektronika SKS s.r.o.
Trenčianska 19
018 51 Nová Dubnica
Slovakia

Mobile: +421 915 738 272
Phone: +421 42 443 0029 kl./ext.125
Fax: +421 42 443 1860

E-mail: miko@ztselektronika.sk

Web: www.ztselektronika.sk

TOPlist