KOMISIA EU DOPRAVA 20.10.2015

Bude spoplatnený prejazd obcami na ceste I-79 ?

Odsunie to tranzitujúcu nákladnú dopravu z obcí ?

Odpoveď z komisie EU pre dopravu na priamu otázku ohľadne tranzitu cez uzemie slovenska mimo trantizneho koridoru TEN-T :

Philippe Hamet porozumel, že ministerstvo dopravy pripravuje riešenie a to spoplatnenie prejazdov cez obce.
 

--------------------------- Pôvodná správa ----------------------------
Predmet: RE: FW: Dvorianky Destroyed by Truks - issue with track in
village - 06.10.2015
Od:  Philippe.HAMET@ec.europa.eu

Dátum: Uto, Október 20, 2015 14:08
Komu: jan.vitkovic
--------------------------------------------------------------------------

I have the feeling that they cross your village to avoid paying on the TEN-T corridors ...
It happens in many places in Europe, and not only in Slovakia. For instance, to avoid paying tolls in Germany (Baden Wurtemberg), many trucks use French motorway in alsace, and the Alsacians are totally unhappy: they want the French government to put a tax on motorway A35.
One solution for Dvorianky would be that trucks pay on the road crossing your village. This is a solution I understand your ministry is envisaging.
 

Best regards

 

Philippe HAMET

Commission Européenne

DG MOVE
28 rue De Mot 4/73
1049 BRUXELLES
BELGIQUE
tel : 00.32.22.95.18.61

Odpoveď z komisie EU pre dopravu ohľadne riešenia dopravy v obci Dvorianky:

Philippe Hamet informoval, že slovensky zastupca v Bruseli intervenoval ministerstvo dopravy vo veci riešenia dopravy v obci Dvorianky.

 

-----Original Message-----
From: Philippe.HAMET@ec.europa.eu

Sent: Monday, October 19, 2015 8:38 AM
To: jan.vitkovic
Subject: RE: FW: Dvorianky Destroyed by Truks - issue with track in village - 06.10.2015

 

Hi,

The Slovak Representative in Brussels said he will highlight our intervention to his minister. Apparently he was already aware of the situation of your village. I hope this will help solving your problem.

 

Best regards

 

Philippe HAMET

Commission Européenne

DG MOVE

28 rue De Mot  4/73

1049 BRUXELLES

BELGIQUE

tel : 00.32.22.95.18.61

Nákladné autá neplatia od 15.03.2014 mýto za prejazd cez obce

 

TASR, 14. marca 2014 14:50

Spoplatnenie prejazdov cez obce malo pôvodne za cieľ odsunúť tranzitujúcu nákladnú dopravu z obcí. 

http://www.teraz.sk/ekonomika/nakladne-auta-myto-obce/77441-clanok.html

 

Spoplatnenie prejazdov cez obce malo pôvodne za cieľ odsunúť tranzitujúcu nákladnú dopravu z obcí.

Všetky nákladné autá nad 3,5 tony tak museli od januára 2014 platiť mýto aj na prejazdoch cez intravilány.

 

Odkiaľ sa berú kamiony na ceste I/79 ? Idú z Maďarska z M30.

 

Šéf Výskumného ústavu dopravného Ľubomír Palčák hovorí, že ústupok ministra dopravy v podobe zrušenia spoplatnenia intravilánov je z pohľadu dopravného, ekonomického aj ekologického nelogický.