MVSR-UK - opakovaný podnet 24 hod. kontrola - 22.03.2019

Stanovisko 24 hod. monitorovanie dopravy - 16.02.2019

Máme za to, že rozdielne názory vo vnímaní činnosti, resp. nečinnosti Policajného zboru je možné odôvodniť tým, že odbor vnútornej kontroly a sťažností útvaru kontroly Uradu inšpekčnej služby, na účely rozhodnutia o spôsobe vybavenia Vášho podnetu, zohľadňoval aktuálnu dopravno-bezpečnostnú situáciu v prejazdnom úseku cesty č. 1/79 obcou Dvorianky aj vo vzťahu k prejazdným úsekom cesty č. 1/79 inými obcami a prejazdným úsekom iných ciest obcami v územnej pôsobnosti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Trebišove, resp. Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach, na ktorých je Policajný zbor rovnako povinný plniť svoje úlohy, pričom Vy hodnotíte činnosť, resp. nečinnosť Policajného zboru len vo vzťahu k dopravno-bezpečnostnej situácii na ul. Hlavnej v obci Dvorianky s dôrazom na úsek pred rodinným domom č. 126. 

 

Na účely plnenia úloh Policajného zboru nie je v tejto súvislosti nevyhnutná ani súčinnosť s inými orgánmi Štátnej správy alebo správcom cesty. Na prípadné požiadavky o súčinnosť zo strany iných orgánov štátnej správy alebo správcu cesty, pri pfnení ich úloh, budú útvary v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky primerane reagovať.

TOPlist