FOTORADAR  25.11.2015

Súťaž na nové stacionárne radary polície bude vyhlásená až na prelome rokov 2015/2016

Kaliňák slovo z januára 2015 nedodržal - najneskôr od budúceho roku sa na slovenských cestách nezačne naplno využívať inštitút objektívnej zodpovednosti !

Nakoľko drvivá väčšina technických prostriedkov, týkajúcich sa objektívnej zodpovednosti bude realizovaná na cestách 1 a 2. triedy, bolo potrebné doriešiť technickú špecifikáciu. Z uvedeného dôvodu bude súťaž vyhlásená na prelome rokov.

Na osadenie fotoradaru v obci Dvorianky sa rieši štúdia realizovateľnosti (uskutočniteľnosti) a v súčasnosti je v štádiu riešenia a nie je ešte ukončená. Osadenie v obci Dvorianky bude vyplývať zo záverov tejto štúdie a z ukončenia súťaže.

MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

Kancelária ministra vnútra SR tlačový odbor

Pribinova 2, 812 72 Bratislava

Ing. Ján Vitkovič

Váš list žíslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Bratislava

12.11.2015 K.M-TO-2015/005102- Mgr. Nemcovská/44625 25.11.2015

Vec: Žiadosť o sprístupnenie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov - odpoveď

 

Dňa 12.11.2015 bola Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „povinná osoba") postúpená Vaša žiadosť o sprístupnenie informácií v zmysle zákona o slobode informácií, v ktorej ste žiadali o sprístupnenie informácie:

 

1.

Žiadam sprístupnil informáciu v akom stadiu je v súčasnosti sutaz na vyber dodavatela systému objektívnej zodpovednosti (stacionarne fotoradary), ktorá mala byt ukončená do leta 2015.

Citujem:

„Najneskôr od budúceho roku by sa mal na slovenských cestách začať naplno využívať inštitút objektívnej zodpovednosti. Umožniť to má projekt v hodnote 49 miliónov eur, ktorý 15. januára 2015 predstavili podpredseda vlády a minister vnútra Róbert Kaliňák a prezident Policajného zboru Tibor Gašpar.

Budeme žiadať, aby systém fungoval plnohodnotne najneskôr v budúcom roku," vysvetlil Róbert Kaliňák s tým, že čiastočne sa do prevádzky môže dostať už aj tento rok.

(Zdroj: Objektívnu zodpovednosť na cestách plánuje ministerstvo vnútra spustiť naplno v roku 2016 \ Onlinezakony.sk - Zákony, judikatúra a literatúra 2014 Copyright © Verlag Dashôfer, nakladatelství spol. s r. o.)

 

2.

Žiadam spristupnit informáciu v akom stave je aktualne projekt "Stacionárnych radarov" a kedy ministerstvo plánuje osadenie konkretne v obci Dvorianky.

Citujem:

"Jeden z tisíc stosedemdesiatich stacionárnych radarov polícia nainštaluje aj do obce Dvorianky, kde obyvatelia protestovali proti kamiónovej doprave. Stacionárne radary majú v plnej prevádzke fungovať asi od septembra budúceho roku."

(Zdroj: Rozhlasová stanica Slovensko; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 18:00; 27.07.2015)"

 

K Vašej žiadosti Vám poskytujeme nasledovné informácie: 

 

K bodu č. 1:

Nakoľko drvivá väčšina technických prostriedkov, týkajúcich sa objektívnej zodpovednosti bude realizovaná na cestách 1 a 2. triedy, bolo potrebné doriešiť technickú špecifikáciu. Z uvedeného dôvodu bude súťaž vyhlásená na prelome rokov.

K bodu č. 2:

V uvedenej veci boli Odborom dopravnej polície Prezídia Policajného zboru zabezpečené základné podkladové materiály na ďalšiu realizáciu projektu objektívnej zodpovednosti a za účelom vypracovania tzv. štúdie realizovateľnosti. Táto štúdia realizovateľnosti (uskutočniteľnosti) je v súčasnosti v štádiu riešenia a nie je ešte ukončená. Osadenie v obci Dvorianky bude vyplývať zo záverov tejto štúdie a z ukončenia súťaže, preto konečný termín osadzovania technických prostriedkov nieje v súčasnosti presne určený.

 

Mgr. Ivan Netík 

riaditeľ tlačového odboru 

kancelárie ministra vnútra SR