STAV DOPRAVY - JANUÁR 2016

Stav kamionovej dopravy prechadzajúcej cez obec Dvorianky po ceste 1/79 v roku 2016 - piatok 08.01.2016 v čase 10:40 - 17:00

V čase cca 11:00-17:00 (6 hodin) prešlo cez obec cca 180 nákladnych vozidiel.

Teda 30 nakladiakov za 1 hodinu - t.j. každé 2 minúty 1 nákladne vozidlo !

STAV RIEŠENIA CESTY I/79

Nami aktuálne zistené výsledky prekračujú aj stav z februára 2015 - piatok 20.02.2015 v čase 11:00 - 17:00, kedy bol realizovaný dopravný prieskum radarom firmou Dopravoprojekt a.s. Bratislava a bol teda vtedy nameraný celkový stav nákladnych vozidiel v počte 143.

Dopravný prieskum - sčítanie dopravy radarom - 14.02.2015

Dopravný prieskum 14.02.2015 - VÝSLEDKY SČÍTANIA DOPRAVY

 

Dopravný prieskum v piatok 20.02.2015 v čase 11:00 - 17:00

Interval

OA

NA

NS

NA+NS

11-12

189

17

12

29

12-13

207

20

7

27

13-14

209

13

11

24

14-15

234

21

0

21

15-16

213

17

9

26

16-17

162

12

4

16

Spolu

1214

100

43

143

 

Tabuľka 9: Priebeh hodinových intenzít a skladba DP - piatok 20.02.2015

Interval

OA

NA

NS

NA+NS

0-1

15

3

0

3

1-2

13

5

2

7

2-3

13

1

2

3

3-4

13

3

5

8

4-5

20

5

7

12

5-6

85

8

10

18

6-7

138

16

8

24

7-8

205

14

10

24

8-9

167

21

6

27

9-10

165

25

9

34

10-11

178

15

11

26

11-12

189

17

12

29

12-13

207

20

7

27

13-14

209

13

11

24

14-15

234

21

0

21

15-16

213

17

9

26

16-17

162

12

4

16

17-18

197

13

9

22

18-19

161

11

4

15

19-20

124

7

4

11

20-21

94

6

1

7

21-22

61

9

3

12

22-23

51

3

7

10

23-24

40

2

3

5

Spolu

2954

267

144

411