ODPOVEĎ MINISTRA DOPRAVY

Podpredsedníčka NRSR pomáha riešiť kamiony 25.09.2015

WEB Stránka: jurinova.sk

INTERPELACIA POSLANCA MIČOVSKÉHO - 25.06.2015

TASR - Premávka kamiónov v Dvoriankach - foto - 22.07.2015

Občania neberú odpoveď ministra dopravy, na obchvate obce Dvorianok sa už zbytočne premrhal minimálne 1 rok a minister dopravy to obhajuje. Odpoveď je nepostačujúca !

 

ODKAZ MINISTRA DOPRAVY OBČANOM OBCE DVORIANKY

Minister hovorí o situacii v obci Dvorianky na otázku podpredsedníčky NRSR Eriky Jurinovej

NRSR - 24.09.2015 

Obchvat obce - v roku 2016 sa začne na tom úseku naozaj pracovať  ?

 

Ďakujem za slovo. 

Vážená pani predsedajúca, 

vážené dámy, vážení páni, vážená pani poslankyňa, v prvom rade mi dovoľte spýtať sa o akej nečinnosti na Orave tu rozprávate. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja vyvíja maximálne úsilie na rekonštrukciu existujúcich ciest prvej triedy v rátane mostov na celom území Slovenska. Slovenská správa ciest v súčasnosti modernizuje na Orave cestu 1/59 vrátane mostných objektov v úseku Trstená-štátna hranica v dĺžke zhruba 5,5 kilometra. V úseku 1/59 Dolný Kubín v dĺžke zhruba 4,5 kilometra. V januári sme odovzdali do užívania 4 kilometrový pruh pre pomalé vozidlá pri Dolnom Kubíne. Pričom sme zrekonštruovali dva mostné objekty a postavili nový 230 metrov dlhý most. Za 8 mesiacov tohto roka z tejto stavby profitovali už státisíce vodičov. Už budúci rok sa vodiči môžu tešiť aj na nový zmodernizovaný hlavný ťah Námestovom, čo umožní oveľa plynulejší a bezpečnejší prejazd týmto mesto. Ani pri havarijnej situácii mosta v Podbili sa nedá hovoriť o nejakej nečinnosti. Mimoriadnu situáciu na mocte na ceste 1/59 v obci Podbiel rezort dopravy riešil od momentu zistenia, že začínajú praskať nosníky mosta zo dňa 7. 9. 2015. Najpravdepodobnejším dôvodom vzniku tohto havarijného stavu je prejazd preťaženej jazdnej súpravy po mostnom telese. Slovenská správa ciest tento most skontrolovala v mesiaci jún t. r. Stav mosta bol lepší ako stav ďalších piatich mostov na ťahu 1/59, ktoré momentálne na tomto úseku rekonštruujeme. Pripomínam len, že havarijnú situáciu mosta v Podbeli súčasná exekutíva vyriešila za 11 dní. Pri tejto príležitosti mi naopak dovoľte položiť rovnakú otázku vám, čo ste pre Oravu robili vy, ako činná bola vaša vláda v rokoch 2010 - 2012. Koľko kilometrov diaľnic ste na Orave postavili? Koľko mostov, či kilometrov ciest ste zrekonštruovali vy? Dovoľte mi osviežiť vašu pamäť pani poslankyňa, pretože na veľa činností si pravdepodobne nespomeniete. Činnosť predstaviteľov vašej vlády spočívala v prestrihnutí pásky obchvatu Trstenej v októbri 2010, ktorý bol vybudovaný za prvej vlády Roberta Fica. Aby sme sa však nebavili len o Orave, keď vám donašepkáva pán Zajac niečo. Venujem tú odpoveď hlavne vám pani poslankyňa, ale okej, ale aj v ostatných regiónoch Slovenska, na ktoré sa pýtate. Len počas funkčného obdobia súčasnej vlády sme zrekonštruovali alebo aktuálne rekonštruujeme 300 kilometrov ciest prvej triedy po celom území krajiny, aj na východe. Práve z toho dôvodu, že sa modernizuje úsek cesty 1/73 Šarišský Štiavnik Hunkovce v dĺžke približne 24 kilometrov a na tomto úseku je úplná uzávierka cesty do konca októbra t. r. Väčšina vozidiel do času dokončenia modernizácie využíva práve cestu 1/79, ktorá vedie aj cez obec Dvorianky. Po ukončení rekonštrukcie cesty 1/73 dôjde k zrušeniu obmedzení a väčšina tranzitnej dopravy bude presmerovaná na cestu 1/73 a tým bude odľahčená cesta 1/79 cez Dvorianky. Bohužiaľ niekedy je komplikácia s tým, keď sa niečo nové buduje, že je zaťažená v okolí tá infraštruktúra, ale tak to býva. 

Prosím Vás čo tak býva ? To, že sa nedodržuje naplánovaná obchádzkova trasa ? Tak to ano ! To tak býva, že sa naplánovane veci u nás nedodržujú... Prečo nepresadzujete dodržiavanie naplánovanej a schválenej obchazdovej trasy pre kamiony pre uzavierku cesty I-73 z Vranova n.T na Prešov a ďalej po D1 do Košíc a po R4 do Maďarska ? 

(petičný výbor Dvorianky)

Na východnom Slovensku taktiež realizujeme nasledovné stavby a to je: cestu 1/68 Mníšek nad Popradom, štátna hranica Slovenská republika, Poľská republika, 1/68 Prešov, Škultétyho ZVL, 1/77 Bardejov - juhozápadný obchvat, 1/77 Smilnosť - Svidník, rekonštrukcia cesty 1/73 Šarišský Štiavnik - Hunkovce, 1/50 Košice - Sečovská cesta - Ďurďošík, 1/79 Trebišov - Veľaty, rekonštrukcie v celkovej dĺžke zhruba 84 kilometrov. Súčasťou týchto stavieb je aj rekonštrukcia mostov na cestách prvej triedy. Ďalším významným projektom na východnom Slovensku sú stavebno-bezpečnostné opatrenia na cestách prvej triedy, kde v dĺžke zhruba 75 kilometrov zmodernizujeme mostné objekty, meníme záchytné bezpečnostné zariadenia a obnovujeme samozrejme povrch vozoviek v rátane odvodnení. Pre ďalšiu investičnú prípravu Slovenská správa ciest pripravuje súťažné podklady pre štúdiou realizovateľnosti ťahu cesty 1/79 Vranov nad Topľou, štátna hranica, ktorá je súčasťou pred investičnej prípravy. Štúdia zhodnotí súčasný stav celého ťahu a podrobnejšie vyhodnotí dopravno-inžinierske a sociálno-ekonomické kritériá a posúdi ekonomickú efektívnosť a inžiniersko- geologické a zároveň environmentálne riziká. 

Čo sa týka konkrétnej obce Dvorianky situácia je nasledujúca. Cez obec prechádza cesta 1/79, ktorá je určená aj pre ťažkú nákladnú dopravu. To samozrejme strpčuje život obyvateľom obce, ale zakázať kamiónovú dopravu by bolo taktiež nie moc férové voči autodopravcom, ktorí sa starajú o obslužnosť celého územia. 

Aká obslužnosť celého územia ? 90% zahraničných kamionov cez celé územie iba precházda - je to tranzit cez SR na trase Poľlsko-Maďarsko, teda aká obslužnosť územia východu pán minister ?  Prečo sa neusilujete o využívanie medzinarodného koridotu TEN-T na tranzit kamionov cez D1 medzi Košicami a Prešovom ? Je tam dokonca od Košíc aj nová R4 ku maďarským hraniciam... 

(petičný výbor Dvorianaky)

Definitívnym riešením bude výstavby obchvatu tejto obce. Avšak vzhľadom na komplikovanosť celého procesu ide o pomerne dlhodobý proces. Obchvat sa bude realizovať vybudovaním preložky ciest cesty 1/79 mimo intravilán obce Dvorianky podľa schváleného časového harmonogramu. Predprojektová príprava obchvatu bude realizovaná v termíne do 30. 11. 2016. Projektová príprava obchvatu bude realizovaná v termíne do 31. 7. 2021 a samotná stavebná realizácia sa uskutoční následne. 

Pán minister nevadí Vám, že v roku 2014 sa neurobilo pre obchvat obce vôbec nič ? Rozhodnutie hygieny o realizacii obchvatu je ešte z roku 2013 ! Prečo sa zbytočne premrhal celý jeden rok ?

(petičný výbor Dvorianky)

 

Samozrejme aj my by sme boli radšej, keby sme v každom s takmer 3000 miest a obcí na Slovensku mohli vybudovať obchvaty na elimináciu nákladnej dopravy a to ihneď. Nie je to však v možnostiach štátu, aby sa takéto kroky dali realizovať všade a obzvlášť nie v krátkom časovom horizonte. Za súčasnej vlády sme rozostavali vyše 100 kilometrov diaľnic a rýchlostných ciest a po uzavretí dnes rozbehnutých súťaží to bude zhruba 200 kilometrov, teda oveľa viac ako sa počas vlády podporovanej aj vašimi poslaneckými hlasmi komukoľvek snívalo. Už dnes vidíme, že vlády v najbližších 7 rokoch budú musieť nájsť dnes neexistujúce miliardy na krytie len tých najdôležitejších infraštruktúrnych projektov, pretože eurofondy na diaľnice do roku 2020, čiže z nového programového obdobia budú použité na všetky diaľničné úseky, ktoré sú už dne buď vo výstavbe alebo sú v súťažiach. Bude to veľmi ťažká úloha, ale verím, že sa to budúcim vládam podarí. 

Ďakujem za slovo. 

Skončil som.

Erika Jurinová sa pýta ministra dopravy, ako chce riešiť alarmujúcu dopravnú situáciu v obci Dvorianky - NRSR 24.09.2015 

 

24. 9. 2015 14:38:15 - 14:40:05 54. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní 

Ďakujem pekne. Pán minister, predniesli ste tu naozaj rozsiahli elaborát toho, čo všetko ste urobili. S otázkou, že čo som urobila ja v podstate za ten rok a pól. Ja vám garantujem, že rovnako ako som za vami chodila dobre, že nie každú schôdzu s otázkou, že čo s tou Oravou, akým spôsobom to budete riešiť. Rovnako som bola aj za pánom Figeľom. Ak si nepamätáte vy ste boli ten, ktorý ste zrušili tender na časť úseku R3, ktorá bola pripravená. Začalo obstarávanie, ale čo je dôležitejšie bol pripravený plán rekonštrukcií ciest prvej triedy v celom Žilinskom kraji. Ten ste tak isto stopli vy. To, že situácia na Orave je naozaj teraz úplne tragická, že vlastne kamionisti, o ktorých ste teraz hovorili v súvislosti s východom nemajú šancu chodiť po Orave. Viete, že je tam dosť výrobných firiem, ktoré potrebujú kamiónovú dopravu potrebujú je vašou zásluhou, vašim štvorročným nič nerobením. Si myslíte, že teraz pred voľbami, keď sú rozostavané všetky úseky na Orave, čo ešte viac sťažuje situáciu, že toto občanom pomáha? Naozaj ste urobili z Oravy jeden paralyzovaný, možnože až bočný okrajový predmet záujmu. Je mi to veľmi ľúto. Čo sa týka občanov Dvorianok dúfam, že si vypočujú túto odpoveď a budú to brať. V tejto téme budú to brať ako možno nejaký záväzok váš, že v roku 2016 sa začne na tom úseku naozaj pracovať a tých 6 rokov do roku 2021 snáď v zdraví prežijú. 

Občania odpoveď neberú, na obchvate sa už zbytočne premrhal minimálne 1 rok a minister dopravy to obhajuje. Odpoveď je nepostačujúca !

(petičný výbor Dvorianky)

Kancelária podpredsedníčky NR SR - 16.09.2015

Kancelária podpredsedníčky NR SR
Vážený pán Vitkovič,
v mene pani podpredsedníčky Národnej rady SR Eriky Jurinovej Vám ďakujem za e-mail,
v ktorom poukazujete problémy súvisiace s prechádzaním kaminov cez obec Dvorianky.
Pani podpredsedníčka Erika Jurinová sa bude Vašim podnetom zaoberať v rámci svojich
kompetencií a v tejto veci Vás budeme ďalej informovať.
Ešte raz Vám ďakujeme za dôveru, s ktorou sa na nás obraciate.
S pozdravom Eva Sládková, asistentka E. Jurinovej

Stanoviská, ktoré dávajú nádej

Nahliadnime však do najzávažnejších dokumentov, ktoré dávajú Dvoriančanom za pravdu a mierne im zodvihli optimizmus.

Jedným z nich je odpoveď podpredsedníčky Národnej rady SR Eriky Jurinovej (OĽaNO), ktorá sľubuje, že bude konať v rámci svojich kompetencií.

Článok KORZAR: Kauza Dvorianky zamestnala úradníkov, odborné inštitúcie aj samosprávy