Zvodidla

Nainštalované zvodidlá na vjazde do obce zo smeru od Vranova n.T. okolo spomaľovača.

 

Rokovanie petičného výboru na obecnom úrade so zástupcami verejnej správy a MINS.ŽIV.PROSTR. SR - 2011