MDSR-17.08.2012

Opodstatnená sťažnosť na MDSR - sekciu cestnej dopravy a pozemných komunikácii