NOVÝ SPOMAĽOVAČ DO 30.09.2016 ! 

SSC je povinná vybudovať nový spomaľovací ostrovček, pred vstupom do obce Dvorianky zo smeru od obce Hriadky podľa nasledovného časového harmonogramu: 

a) verejné obstarávanie na projek.dokum. - do 31.10.2015

b) verejné obstarávanie na zhotovit.stavby do 28.02.2016

c) začatie stavebných prác - od 01.03.2016

d) ukončenie stavebných prác - do 30.09.2016

 

Opatrenie na zníženie hlukovej záťaže na ceste 1/79 v obci Dvorianky - zabezpečenie eliminácie brzdenia vozidiel predovšetkým tranzitnej kamiónovej dopravy priamo pred spomaľovacim ostrovčekom pred rodinným domom č. 126.

 

UPOZORŇUJEME: 

  • Nie je riešené spomalenie dopravy na prejazdnom úseku v obci na celej Hlavnej ulici ako aj na výjazde z obce smerom na Hriadky použitím semaforov riadených radarom

  • Nie je riešené vetranie izieb v rodinných domoch bez nutnosti otvárania okien

Celý budúci rok 2015 naďalej hluk bude prekračovať povolené hodnoty vo vonkajšiom ako aj vo vnútornom chránenom priestore !

 

Aktuálne riešené protihlukové opatrenia pre rok 2015:

VETRANIE - stav 08.12.2014

SPOMALENIE DOPRAVY - stav 03.12.2014

Projekt na nový spomaľovač pred obcou

 

NEDODRŽIAVANIE RÝCHLOSTI V OBCI

70% vozidiel nedodržuje predpísanu rýchlosť v obci !

MERANIE HLUKU 07-2014

RÝCHLOSŤ KAMIONOV