Prejazdy cez obce pre nákladné autá od 15.03.2014 zadarmo - NEW

Nové spoplatnené úseky vrátane cesty I/79 - pomôže to ?

Aktivity ohľadne spoplatnenia cesty I/79

STAV CESTY I79 - informacie o stave cesty . . . . . .

Aktuálny stav spoplatnenia ku dňu 05.03.2013:
Úplne na konci informacia MDSR 05.03.2013
Otázkou prípadného rozšírenia rozsahu spoplatnenej siete ciest sa bude pracovná skupina zaoberať v budúcnosti.

 

Na úrovni NDS bol spustený celý proces posudzovania spoplatnenia cesty I/79. Otvorili otázku optimalizácie spoplatnenia úsekov aj v kontexte problému cesty I/79 z dôvodu nárastu ťažkej nákladnej dopravy.

 

 Podpora mesta Trebišov - mesto Trebišov podporuje petičný výbor 

Obec VEĽATY podporuje spoplatnenie cesty I/79

 

Ministerstvo vnútra SR - 11.09.2012

Podporné stanovisko Ministerstva vnútra SR zo dňa 11.09.2012, ministersvo podporuje spoplatnenie cesty I/79 v celom úseku cesty, podnet postúpili na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionalneho rozvoja SR.

Podporné stanovisko Ministerstva vnútra SR zo dňa 11.09.2012, ministersvo podporuje spoplatnenie cesty I/79 :

MVSR-PPZBA-11.09.2012 by janoviex

MDSR - 04.06.2013

Ad 1: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR sa podnetom zaoberalo, avšak vyhodnotilo ho ako neopodstatnený, nakoľko v posledných rokoch už boli na ceste I/79 v obci Dvorianky realizované príslušné stavebno-technické opatrenia a predmetný úsek nie je nehodovým úsekom.

 

Ad 2: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR vzalo stanovisko Ministerstva vnútra SR na vedomie.

Stanovisko Ministerstva dopravy, výstavby a regionalneho rozvoja SR zo dňa 25.09.2012 :

MDSR-25.09.2012 by janoviex

Stanovisko Ministerstva dopravy, výstavby a regionalneho rozvoja SR zo dňa 08.10.2012 :

MDSR-08.10.2012 by janoviex

Stanovisko Ministerstva dopravy, výstavby a regionalneho rozvoja SR zo dňa 15.11.2012 :

MDSR-15.11.2012 by janoviex

Výzva zaslaná starostom obcí mikroregionu 18.12.2012

Výzva zaslaná starostom obcí mikroregionu okolo cesty I/79 dňa 18.12.2012, aktuálne sa pripravuje koordinovaný postup celeho mikroregionu :

VYZVA-OBCE-cesta-I79 18.12.2012 by janoviex

 

HODINA OTÁZOK Národna rada SR:
http://www.nrsr.sk - Hodina otázok 04.02.2010

MDSR 05.03.2013

Problematikou spoplatňovania i prípadného rozširovania siete pozemných komunikácií spoplatncných elektronickým mýtom sa zaoberá pracovná skupina pre spoplatňovanie pozemných komunikácií. V súčasnosti sa pracovná skupina zaoberá prípravou nového zákona o elektronickom výbere mýta v súvislosti s povinnosťou transponovať Smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2004/52/ES o interoperabilite elektronických mýtnych systémov v spoločenstve a zabezpečiť vykonateľnosť Rozhodnutia 2009/750/ES o definícii Európskej služby elektronického výberu mýta a jej technických prvkov, ktorým sa stanovujú podmienky pre zaručenie  interoperability mýtnych systémov. Táto úprava je potrebná pre stanovenie podmienok implementácie Európskej služby elektronického výberu mýta na Slovensku.

Otázkou prípadného rozšírenia rozsahu spoplatnenej siete ciest sa bude pracovná skupina zaoberať v budúcnosti.

 

 

Článok na WWW.KORZAR.SK ohľadne spoplatnenia cesty I/79:

http://trebisov.korzar.sme.sk/c/6700798/hlavny-tah-pri-trebisove-roky-len-plataju-cesta-je-znicena.html

 

INFORMÁCIA Z NDS 07.03.2013

Od: Krajčíriková Zuzana [mailto: Zuzana.Krajcirikova@ndsas.sk ] V zastúpení hovorca@ndsas.sk
Odoslané: 7. marca 2013 14:29
Predmet: RE: Odpoveď na žiadosť postúpenú z NDS, a.s. dňa 21.02.2013

Dobrý deň.

Ako sme čítali v novinách, v úrovni NDS bol spustený celý proces posudzovania spoplatnenia cesty I/79. Otvorili sme teda otázku optimalizácie spoplatnenia úsekov aj v kontexte problému cesty I/79 z dôvodu nárastu ťažkej nákladnej dopravy.

Rozhodnúť však o zaradení cesty I/79 medzi spoplatnené úseky cestnej siete je plne v kompetencii MDVRR SR. V zmysle odpovede, ktorú ste obdržali z ministerstva je momentálne prioritou č. 1 riešenie prípravy nového zákona o elektronickom mýte.

S pozdravom, 

Dr. Marcel Jánošík
hovorca spoločnosti

e-mail:    hovorca@ndsas.sk
telefón:  +421 2 5831 1103

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava