MDSR 10.03.2016

Podľa Útvaru vedúceho hygienika rezortu MDVRR SR je aktuálne potrebné v záujme znižovania hlukovej záťaže obyvateľov obce Dvorianky riešiť fotoradary v obci - dodržiavanie max.povolenej rýchlosti !

DVORIANKY - HLAVNA ULICA - Informacia MDSR 10.03.2016:

Treba sa zamerať na prijatie urýchleného riešenia, ktoré zabezpečí, aby účastníci cestnej dopravy boli v sledovanom úseku cesty 1/79 nútení dodržiavať maximálnu povolenú rýchlosť. 

 

Podľa názoru Útvaru vedúceho hygienika rezortu MDVRR SR aktuálne je potrebné v záujme znižovania hlukovej záťaže obyvateľov obce Dvorianky na Hlavnej ulici (ako aj priamo v rodinnom dome č. 126) zamerať sa na predovšetkým na dostupné organizačné opatrenie ovplyvňujúce zníženie hluku, a to predovšetkým sledovanie dodržiavania maximálnej povolenej rýchlosti účastníkov cestnej premávky pri vjazde a prejazde obcou a prijatie urýchleného riešenia, ktoré zabezpečí, aby účastníci cestnej dopravy boli v sledovanom úseku cesty 1/79 nútení dodržiavať maximálnu povolenú rýchlosť. 

Útvar vedúceho hygienika retortu MDVRR SR však nemá v danej veci kompetencie konať.