STAV 14.02.2015

Na značke začiatok obce sa vo štvrtok (12.02.2014) objavila skrinka - mikrovlny radar SR4 na sčítanie dopravy. Zisťuje počet aut a ich rýchlosť pri prejazde obcou.

 

Mikrovlnný radar SR4

Mikrovlnné zariadenie pre automatický zber dopravných údajov na priamych úsekoch a na križovatkách. Prístroj pre štatistiku prevádzky SR4 umožňuje ničím neovplyvnenú, presnú a jednoduchú analýzu cestnej premávky. Dodávaný vyhodnocovací software na PC vytvorí detailní rozbor premávky. Prístroj je z batérií napájaný zhruba jeden týždeň, počas ktorého je schopný zaznamenať až 200 tisíc vozidiel.

Údaj o rychlosti každého vozidla je spolu s jeho dlžkou, bezpečnostným odstupom od predchadzajúceho vozidla, dátumom a časom uložený do pameti. 

Podľa zistených informacii (16.02.2014) konkrétne umiestnený radar zaznamenáva dopravu v profile,  čiže v obidvoch smeroch, zároveň aj rýchlosť každého vozidla. Zároveň toto zariadenie rozlišuje skladbu dopravného prúdu  (vozidlá  do  6m,  vozidlá  do  9m  a vozidlá  nad  9m).

Dňa 27.02.2015 (piatok) už radar nebol na značke, bol demontovaný.

TOPlist