MDSR - absurdné riešenie hlukových pomerov - 03.05.2018

Realizácia stavby 1/79 Dvorianky, riešenie bezpečnosti dopravy, II. etapa nie je v súčasnosti prioritnou cestnou stavbou !

Na dokreslenie aktuálneho absurdného stavu riešenia hlukových pomerov v obci Dvorianky a tým vlastne riešenia zlej kvality byvania obyvatelov nižšie uvádzame aktuálny stav riešenia stavby “I/79 Dvorianky riesenie bezpecnosti – II.etapa”:

 

Dňa 03.05.2018 nás ministerstvo dopravy informuje, citujeme:  “Realizácia stavby 1/79 Dvorianky, riešenie bezpečnosti dopravy, II. etapa nie je v súčasnosti prioritnou cestnou stavbou. ”

 

Nerozumieme teda ako ministerstvo rieši hlukové pomery na Hlavnej ulici v obci, keď realizacia stavby 1/79 Dvorianky, riešenie bezpečnosti dopravy - II. etapa nie je v súčasnosti prioritnou cestnou stavbou.

 

Pritom ešte dňa 25.04.2018 nás ministerstvo dopravy informovalo, že hlukové pomery na Hlavnej ulici rieši ministerstvo nasledovne:

Slovenská správa ciest v rámci realizácie stavby „1/79 Dvorianky riešenie bezpečnosti dopravy II. etapa" v ostatnej časti obce, kde je lokalizovaný rodinný dom č. 148, navrhla nasledovné nápravné opatrenia:
- výmen horných asfaltových vrstiev vozovky v ostatnom prieťahu obce;
- osadenie samonivelizačných poklopov kanalizačných šácht.
Realizácia tejto stavby bude závisieť od pridelenia finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu, ktoré budú známe až po podpise Kontraktu medzi Slovenskou správou ciest a Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

 

Ako aj ministerstvo uviedlo, citujeme: “Aktuálne Útvar vedúceho hygienika rezortu nemá vedomosť o tom, že by sa stavba „1/79 Dvorianky riešenie bezpečnosti dopravy II. etapa" nemala realizovať. ”

Konkretne spomínane listy z ministerstva nižšie.

 

STANOVISKO PETIČNÉHO VÝBORU - REGIONALNY ROZVOJ - 12.04.2018

TOPlist