OBRUBNÍK 10-15 cm

V praxi je třeba jednoznačně upřednostnit ostrůvky s fyzicky zvýšenými obrubníky 10 - 15 cm.

From: Rezac Miloslav
Sent: Wednesday, April 17, 2019 1:02 PM
Subject: Spomalovac - nizsky stredovy ostrovcek - 17.04.2019

 

Vážený pane inženýre,

V příloze zasílám výňatky materiálů, kterými se řídí realizace ostrůvků v ČR:
- ZÁSADY PRO NAVRHOVÁNÍ ÚPRAV PRŮTAHŮ SILNIC OBCEMI (soubor úpravy průtahů.pdf)
- ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (soubor ochranné ostrůvky.doc) 

Třetí soubor je prezentace, dokladující snížení rychlosti v místech realizace ostrůvků (soubor ověřování účinnosti...) - prezentace Centra dopravního výzkumu.

 

V praxi je třeba jednoznačně upřednostnit ostrůvky s fyzicky zvýšenými obrubníky 10 - 15 cm, u komunikací s návrhovou rychlostí větší než 50 km/h 20 cm.
 

Přitom šířka jízdních pruhů musí umožňovat průjezd vozidel s radlicí k zimní údržbě! 

Tento problém deklarují správci komunikací a proto zvýšené obrubníky odmítací ve vyjádřeních k realizaci.

 

Pěkný den

 

doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D.
katedra dopravního stavitelství

Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava
Ludvíka Podéště 1875/1
708 33 Ostrava-Poruba
tel.: +420 597 321 313
e-mail: miloslav.rezac@vsb.cz
www.fast.vsb.cz

 

Bedihošť

Vjezdový ostrůvek v obci Bedihošť

TOPlist