Plus Jeden Deň - 04.03.2015

Dvoriančanov obťažujú kamiony: Sme už zúfali z toho hluku !

ČLÁNKY

KOLÓNY KAMIONOV - 2015

HLUK PREKRAČUJE POVOLENÉ HODNOTY - 24.02.2015