MDSR-OKSDAD-06.11.2018

Nové riešene podnety 2018

Podnet na kontrolu stavebného úradu bol postúpeny priamo z Ministertsva dopravy a výstavby SR - Odbor kontroly, štátneho dozoru a dohľadu prednostovi Okresného úradu a následne kontrolu vykonal sám stavebný úrad (Okresný úrad Košice – odbor cestnej dopravy a pozemných komunikacii) a teda úrad kontroloval sám seba...

Úradnici ešte zrejme nepočuli o práve na nezaujatosť v konaní orgánu štátnej správy...

TOPlist