Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu

Alternatívne riešenie:

Europsky sud pre ludske prava v Strasbourgu bol uz niekolkokrat konfrontovany s podobnym problemom, akemu momentalne obec Dvorianky celi. Velka vacsina zalob sa tykala clanku 8, teda prava na respektovanie sukromneho a rodinneho zivota, specialne pripad Dees proti Madarsku (2345/06), ktory sa tykal problemu hluku, vibracii a skodlivych emisii, ktore boli vysledkom dopravnej premavky. Zalobca spor s Madarskom vyhral, a to aj napriek tomu, ze madarska verejna sprava vyvinula urcite snahy o znizenie hluku a i. Rozsudok Sudneho dvora je pre signatarske staty zavazne a obete casto dosiahnu aj financnu kompenzaciu.

 

Konzekventne, na zaklade judikatury Strasburgskeho sudneho dvora ( http://www.echr.coe.int/Documents/FS_Environment_ENG.pdf ) a s ohladom na situaciu sme toho pravneho nazoru, ze mame vyraznu sancu na uspech.

 

V tejto suvislosti upozornujem, ze velka komora Europskeho sudu pre ludske prava rozhodla v pripade Dees roti Madarsku jednohlasne o tom, ze doslo k poruseniu prava na respektovanie sukromneho a rodinneho zivota (cl. 8 Dohovoru o ochrane ludských prav a zakladnych slobod) a prava na spravodlive sudne konanie v primeranej lehote (cl. 6 odst. 1). Stazovatelsa citil byt obtazovany hlukom, znecistenim a zapachom sposobenym hustoudopravou na jeho ulici, kvoli ktorym sa stal jeho dom neobyvatelnym. ESLPdovodil, zže Dohovor chrani nielen fyzicky priestor byvania jednotlivca(napriklad pred nedovolenym vstupom), ale i jeho pokojne uzivanie bezrusenia hlukom alebo zapachom.  Stazovatelovi bola priznana nahradanemajetkovej ujmy vo vyske 6000 eur.

 

Zdroj:
Rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva z 9. novembra 2010 Deés proti
Maďarsku, sťažnosť č. 2345/06, www linka :
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=876970&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649

 

Informovanie Europskej komisie na stranke: http://ec.europa.eu/eu_law/your_rights/your_rights_forms_sk.htm