CESTA II-553 

CESTA II. triedy DO ROKU 1997 !

OD ROKU 1997 UŽ CESTA I/79

CESTA I/79

CESTA I79 - STAV 2013

Projekt SENSOR 2014 - I/79 najnebezpečnejšia cesta v SR

Cesta I.triedy I/79 vznikla prekategorizovaním cesty II. triedy 553 s platnosťou od 29.01.1997.

Cesta má teda všetky parametre pôvodnej cesty II.triedy !

 

Cesta I/79 vznikla iba prekategorizovaním cesty II. triedy 553 s platnosťou od 29.01.1997, teda ma všetky parametre cesty II.triedy. Cesta I/79 teda vznikla iba administratívnym prekvalifikovaním pôvodnej okresnej cesty II.triedy v 90 rokoch na cestu I.triedy. Cesta má teda všetky parametre cesty II.triedy vrátane šírkového usporiadania a únosnosti, dokonca parametre ako pozdĺžna a priečna rovinatosť sú na viacerých úsekoch nevyhovujúce. Vzhľadom na tieto skutočnosti cesta nie je stavaná parametrami na tranzit medzinárodnej kamionovej dopravy, ktorá momentálne prebieha po tejto ceste. 

 

Cesta I/79 je teda úzka (C8 - 9,5) bez širších krajníc a v dezolátnom stave, napríklad v úseku pred obcou Dvorianky smerom na Trebišov ako aj v obci Dvorianky (všade značky nerovnosť cesty). Podľa STN 736101 je základna rámcova kategorizacia ciest prvej triedy kategoria C11,5/80,70,60. Ak táto kategoria pre dvojpruhové komunikácie nepostačuje, použije sa kategorizácia pre štvorpruhové komunikácie C22,5/100,80,70. Kategoria C11,5 určuje minimálne šírkove usporiadanie komunikácie s medzinárodnou dopravou (európske cesty). Pri ostatných cestách I. triedy je možné použiť kategoriu C9,5, ak je postačujúca. Na medzinárodnu tranzitnú dopravu sa požaduje pre cesty I.triedy (STN 736101) kategoria minimálne C11,5. Cesta I.triedy I/79 ma šírkove usporiadanie iba C8-9,5, cesta I.triedy I/79 vznikla iba prekategorizovaním cesty II. triedy 553 s platnosťou od 29.01.1997, teda ma všetky parametre cesty II.triedy. 

 

V každom prípade cesta I.triedy čislo I/79 nezodpovedá ceste I.triedy a už vôbec nezodpovedá ceste I.triedy na medzinarodný tranzit kamionovej dopravy.

 

Cesta 553 na mape ešte v roku 1995 - Autoatlas ČRaSR 1994-95:

Mapa z roku 1995 - Autoatlas ČRaSR 1994-95: