MVSR-UK informovanie o riešeni podaní

Nové riešene podnety 2018

Ohľadne riešenia podaných ponetov na kontrolu – neučinne riešenie dodržiavania maximálnej predpísanej rýchlosti 40km/h v obci Dvorianky úrad informoval, že podnety vlastne nerieši, a že sa máme obracať na Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach, úrad konkretne uviedol:

“Z dôvodu, že v predmetnej veci sa v súčasnosti Vašimi podaniami aktívne zaoberá Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach a útvary v jeho pôsobnosti, obracajte sa s prípadnými ďalšími podaniami na konkrétne útvary vybavujúce Vaše podania.”

 

Podnet na kontrolu postupu prezidenta Policajného zboru SR a prezidia Policajného zboru SR ohľadne neučinneho riešenia dodržiavania  maximálnych povolených rýchlosti na prejazde obcou Dvorianky (cesta I/79) - nezabezpečenie dodržiavania rýchlosti vodičmi vozidiel 24 hodinovým meraním rýchlosti a to priamo v náväznosti na list Verejnej ochrankyňe práv číslo 2058/2017/VOP zo dňa 25.09.2017 úrad tento podnet vlastne ani nerieši, ale údajne ho rieši Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach, kde na kraji vraj kontrolujú postup ústredneho orgánu Policajneho zboru SR...

TOPlist