MDSR info 22.02.2018

Hlukové pomery v obci Dvorianky ako celku sa naďalej riešia.

MDSR info 16.02.2018 - Ministerstvo uplatnilo výnimku 10 dB

Na otázky v infožiadosti aby na ministerstve konkrétne uviedli na základe akých skutočnosti uplatnili výnimku 10 dB na hluk v obci prišla odpoveď so záverom : "... hlukové pomery v obci Dvorianky ako celku sa i naďalej riešia"

Nie je teda úplne jasné, či ministerstvo na hluk v obci na Hlavnej ulici uplatnilo alebo neuplatnilo bod 1.6 prílohy k vyhláške Ministerstva zdravotníctva SR č. 549/2007 Z. z., situaciu naďalej sledujeme...

TOPlist