SSC dňa 13.12.2019 zverejnila poslednú verziu rozborovej úlohy ohľadne riešenia umiestnenia dynamických váh na váženie kamionov za pohybu a to bez nutnosti zastavovať kamiony - je to s použitím objektívnej zodpovednosti.

 

Cesta I/79 je dostatočne pokrytá sieťou váženia a teda boli prijaté naše pripomienky. Petičny výbor podal v rámci riešenej rozborovej úlohy pripomienky na zaradenie cesty I/79 do zoznamu umiestnenia dynamických váh a riešiteľ naše pripomienky zohľadnil (v poslednej verzi dokumentu 5.0) a teda cesta I/79 je v poslednej verzii RU zaradená do siete dynamického váženia a to nasledovne :

 

1. dynamická váha pred obcou Sečovská polianka
2. štatisticke váženie - obec Čerhov

 

Plánovane umiestnenie dynamickej váhy je teda iba 5 km za obcou Dvorianky, čo teda považujeme za dostatočné riesenie a pokrytie na ceste I/79 - obmedzia sa takto preťažene zahraničné kamiony aj v obci Dvorianky. 

Rozborovú úlohu naďalej sledujeme.

 

Je zujimavé, že umiestnenie novej vážnice je plánovane iba 5 km ďalej za obcou Dvorianky a teda kľudne mohla býť postavená vážnica priamo v obci Dvorianky a to ešte v roku 2017 a mohla býť už dávno v prevádzke a to už bolo všetko pripravené na realizaciu vrátane vysuťaženeho projektu VO.

 

ROZBOROVÁ ÚLOHA - VERZIA 5.0

MOŽNOSTI VÁŽENIA VOZIDIEL NA DIAĽNICIACH, RÝCHLOSTNÝCH CESTÁCH A CESTÁCH I. TRIEDY

LINKY NA DOKUMENT:

ALAM-RU-v5.1-exp.pdf
formular_dovodova_sprava_2019_v5.xlsx

PRIPOMIENKY PETIČNÉHO VÝBORU

VEĽKÝ OBRÁZOK

TOPlist