STV robila na Havnej ulici dnes (piatok 18.03.2016 cca 14:00) reportáž.

 

Téma: SNS - Danko: Zastavili sme investície do radarov...

Ako plánuje teda SNS podporiť bezpečnost ľudí v Dvoriankach ?

Odkaz pre SNS: "Keď chcete naozaj niečo urobiť pre ľudí tak zakážte tranzit kamionov po dedinách"

FOTORADARY ZRUŠENÉ 15.03.2016

MDSR 10.03.2016 - Treba sa zamerať na sledovanie max.povolenej rýchlosti

 

Téma: Stavba "I/79 Dvorianky riešenie bezpečnosti" sa od 01.03.2016 nezačala, hygienici ministertstva dopravy zmenili termín výstavby na neurčito...

ZMENA TERMINOV 02.03.2016

 

Reportáž bude vysielena v hlavnych správach STV niekedy cez veľkú noc.

Fotografie z pripravovania reportáže na Hlavnej ulici 18.03.2014 :

Video z pripravovania reportáže na Hlavnej ulici 18.03.2016

Zase doplatili na politiku obyčajní ľudia...

STAVBA "I/79 Dvorianky riešenie bezpečnosti"- STAV 18.03.2016

Realizácia stavby začne o -17 dni.

SSC nedokázala za celý rok 2015 pripraviť stavbu a teraz sa vyhovára...

 

Informacia z SSC - 18.03.2016:

1. V súčasnosti prebieha majetkoprávne vysporiadanie pozemkov dotknutých predmetnou stavbou "I/79 Dvorianky riešenie bezpečnosti". Vlastníkom a podielovými spoluvlastníkom boli zaslané zmluvy ohľadne odkúpenia, resp. prenájmu dotknutých parciel s vyčíslením finančnej náhrady na základe znaleckého posudku. Na neznámych vlastníkov, známych na neznámom mieste ako aj nesúhlasiacich bol podaný návrh na

vyvlastnenie na OÚ Košice, Odbor výstavby a bytovej politiky /vyvlastňovací orgán/ a z toho dôvodu práve v tomto čase prebiehajú vyvlastňovacie konania.

2. SSC podá na OÚ Košice Odbor dopravy a pozemných komunikácií žiadosť o vydanie stavebného povolenia po ukončení majetkoprávneho vysporiadania a vyňatípozemkov z poľnohospodárskej pôdy v zmysle zákona č. 220/2004 Z.z.

...

Bude to aj dalšia téma v pripravovanej reportáži RTVS: Stavba "I/79 Dvorianky riešenie bezpečnosti" sa od 01.03.2016 nezačala, hygienici ministertstva dopravy zmenili termín výstavby na neurčito...