Podpora obce Čerhov

ROKOVANIE STAROSTOV OBCI 2013

ROKOVANIE STAROSTOV OBCI 2014

STRETNUTIE SAMOSPRÁVY A MDSR NA VUCKE 2014

 

Problémom obce je vysoká doprávna frekvencia na ceste I. triedy I/79 v smere Slovenské Nové Mesto - Trebišov, kde je hustá premávka kamiónovej dopravy pochádzajúcej najmä z Maďarska a Poľska