Nie je možné riešiť dodržiavanie 40km/h - KRPZKE 27.09.2018

Dodržiavanie 40 km/h v obci ? Kdeže, zabudnite ! 

Proste slovenske kocúrkovo ! 

Nejde s tym nič urobiť ...

 

Tak napríklad 15.09.2018 v noci po 22:00 prešla kolóna kamiopnov po ceste I/79 a čo policia ?  

Z dodržiavaním 40 km/h nejde vôbec, ale teda vôbec nič urobiť !

Čo robí teda policia ? Robí nič !
Opýtali sme sa - čo teda konkretne robia policajti v tejto veci ?
 

Cca 100 kamionv prešlo v noci 15.09.2018 v čase 22:00-24:00 po ceste I/79 a policia ma vraj... 

Až 4 dopravne priestupky v 37. týždni riešili policajti v obci Dvorianky.  

Policajti vraj kontroluju dostatočne dodržiavanie rýchlosti 40 km/h v obci - konkrétne policajti uviedli  :

Krajským dopravným inšpektorátom Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach, ale i Okresným dopravným inšpektorátom Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Trebišove, je výkon služby v dohľade nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky v obci Dvorianky (okr. Trebišov) vykonávaný denne v rozsahu minimálne dvoch hodín, so zameraním, okrem iného, aj na kontrolu dodržiavania maximálnej povolenej rýchlosti 40 km/h vodičmi motorových vozidiel.

 

Až 4 dopravné priestupky v 37. týždni v obci Dvorianky ! Pritom rýchlosť v obci nedodržuje nikto...

V 37. týždni 2018 bolo na štátnej ceste v obci Dvorianky (okr. Trebišov) zistených 9 dopravných priestupkov. Počas dňa 15. septembra 2018 boli zistené 4 priestupky. Policajný zbor neeviduje štatistiku, či v daných prípadoch išlo o priestupky u vodičov osobných alebo nákladných vozidie


Tiež vraj policajti zohľadňuju koniec zákazu jazdy kamionov - koniec štátneho sviatku, ibaže napríklad v Dvoriankach ich nikto nevidel 15.09.2018 v noci v čase 22:00 - 24:00, neviem ako to teda zohľadňujú...


Je to celé komické - je to skôr na plač ako Ministerstvo vnútra SR nerieši nedodržiavanie maximalnej rýchlosti 40 km/h v obci Dvorianky na tichom asfalte - proste s tym nejde nič, ale fakt nič urobiť - neuveriteľné a nesktutočne toto !

Čakáme na prešetenie postupu policie Krajskou prokuratúrou Košice - fakt je všetko v poriadku ???http://dvorianky5.webnode.sk/stav/aktualne/news-/podnet-gpsr-28-08-2018/

TOPlist