MVSR ORPZ ODI TV - 24.01.2018

VÁŽNICA - DOPRAVNÉ RIEŠENIE 21.03.2018

24.01.2018 - 24 hod. monitorovací system - Vážnica Dvorianky

Podarilo sa dnes získať informaciu z okresného dopravného inšpektorátu v Trebišove, že k pripravovanému zámeru výstavby projektu "24 hod. monitorovací system - Vážnica Dvorianky" sa už vyjadrovali a k jej realizacii nemajú zásadne výhrady a s realizaciou tohto projektu súhlasili a považujú to za opatrenie, ktoré bude mať dopad aj na ostatné obce pri ceste I/79 a preto tento projekt aj podporujú.

Teda čakáme už iba na súhlas ministerstva dopravy a zaradenie projektu do kontraktu SSC na rok 2018...