SČÍTANIE KAMIONOV 2014-JUL

Počítanie dopravy.

24 hodin - streda 18:00 - štvrtok 18:00 (30. - 31.07.2014)

MERANIE HLUKU JUL-2014

 

 

VÝSLEDKY:

 

  KAMIONY AUTOBUS TRAKTOR DODAVKA  
18-19 20 7 0 4 FOTO
19-20 19 2 0 18 FOTO
20-21 16 0 1 7 FOTO
21-22 8 0 1 2 FOTO
22-23 11 0 0 1 FOTO
23-24 10 0 0 0 FOTO
00-01 8 0 0 0 FOTO
01-02 11 0 0 0 FOTO
02-03 11 0 0 0 FOTO
03-04 10 0 0 0 FOTO
04-05 13 1 0 0 FOTO
05-06 14 8 0 10 FOTO
06-07 30 8 0 22 FOTO
07-08 40 6 0 17 FOTO
08-09 53 5 1 24 FOTO
09-10 54 1 0 21 FOTO
10-11 56 3 0 17 FOTO
11-12 38 3 0 11 FOTO
12-13 55 5 1 12 FOTO
13-14 47 4 2 19 FOTO
14-15 35 2 6 18 FOTO
15-16 42 7 4 10 FOTO
16-17 34 4 4 12 FOTO
17-18 14 2 1 1 FOTO
        SPOLU:  
        226  
           
SPOLU: 649 68 21    

SPOLU CELKOM ZA 24 HODIN: 738

( KAMION+AUTOBUS+TRAKTOR )

( Dodavka - do 3,5 ton )

 

VECER KAMIONY AUTOBUS TRAKTOR DODAVKA
18-19 20 7 0 4
19-20 19 2 0 18
20-21 16 0 1 7
21-22 8 0 1 2
Spolu 63 9 2 31
VECER SPOLU: 74    
         
NOC KAMIONY AUTOBUS TRAKTOR DODAVKA
22-23 11 0 0 1
23-24 10 0 0 0
00-01 8 0 0 0
01-02 11 0 0 0
02-03 11 0 0 0
03-04 10 0 0 0
04-05 13 1 0 0
05-06 14 8 0 10
Spolu 88 9 0 11
NOC SPOLU: 97    
         
DEN KAMIONY AUTOBUS TRAKTOR DODAVKA
06-07 30 8 0 22
07-08 40 6 0 17
08-09 53 5 1 24
09-10 54 1 0 21
10-11 56 3 0 17
11.12 38 3 0 11
12-13 55 5 1 12
13-14 47 4 2 19
14-15 35 2 6 18
15-16 42 7 4 10
16-17 34 4 4 12
17-18 14 2 1 1
Spolu 498 50 19 184
DEN SPOLU: 567    

UZAVIERKA CESTY I/15