NKU prešetrí neefektívnosť vynaloženia financii na tichý asfalt v obci

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „NKÚ SR") zaevidoval dňa 14. mája 2019 Váš podnet týkajúci sa hlukovej záťaže v obci Dvorianky spôsobenej nedodržiavaním maximálnej povolenej rýchlosti a Vášho podozrenia z nedostatočnej kontroly dodržiavania dopravných predpisov v uvedenom úseku zo strany Ministerstva vnútra SR.
 

Podnet bol preverený odbornými útvarmi NKÚ SR a na základe vecného posúdenia bol postúpený odbornej sekcií na praktické využitie pri príprave plánu kontrolnej činnosti na nadchádzajúce obdobie. Úrad má dnes totiž schválený Plán kontrolnej činnosti na rok 2019 a pre zaradenie prierezovej kontroly v novom subjekte je potrebné podnet najprv vecne posúdiť, vyhodnotiť z hľadiska rizík a až následne môže byť akcia na návrh riaditeľa príslušnej sekcie zaradená do ročného plánu kontrol NKÚ SR.
 

Dlhodobo požadujeme osadenie úsekoveho merania rýchlosti v obci a to tak, aby investicia 700.000 EUR do tichého asfaltu bola vynaložená efektívne.

Realizacia II.etapy stavby "I-79 Dvorianky riešenie bezpečnosti" na Hlavnej ulici - foto 24.05.2019

KORZAR (TASR) 16.05.2019 - V Dvoriankach kladú ďalší protihlukový asfalt

TOPlist