Odpoveď ministra vnútra 16.06.2016

Fotoradary v nedohľadne...

V prípade zavedenia automatizovaného dohľadu v cestnej premávke (inštitút objektívnej zodpovednosti) bude Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky presadzovať umiestnenie technických prostriedkov aj v tejto obci.

4. Odpoveď podpredsedu vlády a ministra vnútra Slovenskej republiky R. Kaliňáka na interpeláciu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky M. Ivana podanú 19. mája 2016 vo veci hluku a vibrácií z dopravy v obci Dvorianky 

 

Podpredseda vlády 

a minister vnútra 

Slovenskej republiky

Robert KALIŇÁK 

 

Bratislava 14. júna 2016 

Číslo: KM-OPVA-2016/003191

 

Vážený pán poslanec,

na základe Vašej interpelácie z 18. mája 2016 vo veci dopravnej situácie na ceste 1/79 v obci Dvorianky, si Vám dovoľujem uviesť nasledovné.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ako aj Policajný zbor, má vedomosť o problémoch cestnej dopravy na ceste 1/79 v obci Dvorianky, a v rámci svojich možností vykonáva opatrenia v dohľade nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky. 

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach už od 31. augusta 2015 denne vykonáva dohľad nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky v obci Dvorianky službou dopravnej polície Policajného zboru a službou poriadkovej polície Policajného zboru.

V prípade zavedenia automatizovaného dohľadu v cestnej premávke (inštitút objektívnej zodpovednosti) bude Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky presadzovať umiestnenie technických prostriedkov aj v tejto obci.

 

S úctou

 

Vážený pán

Miroslav IVAN

poslanec Národnej rady Slovenskej republiky

Bratislava

 

Na vedomie: Andrej Danko, predseda Národnej rady Slovenskej republikySlovenskej republiky 

 

Original: http://www.nrsr.sk/web/Dynamic/Download.aspx?DocID=427578

 
https://www.scribd.com/doc/315886502/Odpove%C4%8F-Na-Interpelaciu-%C4%8D-4-Tla%C4%8D-%C4%8D-127
original: http://www.nrsr.sk/web/Dynamic/Download.aspx?DocID=427578
 
Podpredseda vlády 
a minister vnútra 
Slovenskej republiky
Robert KALIŇÁK 
 
Bratislava 14. júna 2016 
Číslo: KM-OPVA-2016/003191
 
Vážený pán poslanec,
na základe Vašej interpelácie z 18. mája 2016 vo veci dopravnej situácie na ceste 1/79 v obci Dvorianky, si Vám dovoľujem 
 
uviesť nasledovné.
 
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ako aj Policajný zbor, má vedomosť o problémoch cestnej dopravy na ceste 1/79 v 
 
obci Dvorianky, a v rámci svojich možností vykonáva opatrenia v dohľade nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky. 
 
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach už od 31. augusta 2015 denne vykonáva dohľad nad bezpečnosťou a 
 
plynulosťou cestnej premávky v obci Dvorianky službou dopravnej polície Policajného zboru a službou poriadkovej polície 
 
Policajného zboru.
 
V prípade zavedenia automatizovaného dohľadu v cestnej premávke (inštitút objektívnej zodpovednosti) bude Ministerstvo 
 
vnútra Slovenskej republiky presadzovať umiestnenie technických prostriedkov aj v tejto obci.
 
S úctou
 
Vážený pán
Miroslav IVAN
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
Bratislava
 
Na vedomie: Andrej Danko, predseda Národnej rady Slovenskej republiky