MDSR-podnet GPSR

Nevybavená žiadosť o informacie ministerstvom