Pán poslanec NRSR Miroslav Ivan dnes podal otázky na "Hodinu otázok" v parlamente ohľadne stavu riešenia v obci Dvorianky.

Tieto otázky boli vylosované a teda budú zodpovedané priamo na "Hodine otázok" ministrami v parlamente...

Čakáme teda zo zvedavosťou na odpovede ... 

Možno už zajtra - štvrtok 19.05.2016 o 14:00

 

OTÁZKA na ministra dopravy:

Pán minister, obyvatelia obce Dvorianky netrpezlivo čakajú, kedy budú pred ich obcou vybudované spomaľovacie ostrovčeky (cesta I/79). Termín ich vybudovania sa vo februári 2016 odložil z pôvodného termínu 30.09.2016 na nešpecifikovaný termín. Kedy teda sa títo obyvatelia naozaj dočkajú riešenia?

 

OTÁZKA na ministra vnútra:

Pán minister, obyvatelia obce Dvorianky (cesta I/79) trpia nadmerným hlukom od nákladných automobilov, ktoré nedodržujú v obci maximálnu dovolenú rýchlosť. Nakoľko technické prevedenie komunikácie neumožňuje odstavovanie vozidiel pri kontrole, jediné riešenie je osadenie radarov a využitie inštitútu objektívnej zodpovednosti. Kedy?

 

Linka:

http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=schodze/ho_result&AssignerId=968&CisObdobia=7

 

Okrem uvedených otázok na "Hodinu otázok" pán poslanec v tejto veci riešenia situacie na Hlavnej ulici v obci Dvorianky podá aj priamo interpelacie na ministrov - minister vnútra a minister dopravy.

 

Meškajúca stavba "I/79 Dvorianky riešenie bezpečnosti" - stavba mešká už 78 dní, SSC mali na prípravu celý rok 2015, bolo to málo ?

Kedy budu fotoradary v obci na Hlavnej ulici ?

 

Hodina otázok

Ak národná rada rokuje vo štvrtok, je v tento deň do jej programu na 14. hodinu zaradená hodina otázok. Počas hodiny otázok odpovedajú členovia vlády, generálny prokurátor a predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR na aktuálne otázky poslancov. Pre množstvo otázok a časové obmedzenie sa vopred písomne odovzdané otázky poslancov žrebujú. Prvých 15 minút je venovaných otázkam, ktoré sú položené predsedovi vlády.