MVSR pripravuje technické prostriedky na Hlavnej ulici - 28.11.2016

Ministerstvo vnútra chystá v Dvoriankach nové technické prostriedky...

Podľa dnešnej informacie z Ministerstva vnútra SR pripravuje Krajské
riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach inštalaciu nových technických
prostriedkov na Hlavnej ulici v Dvoriankach ako náhradu za zrušené
stacionarne foto-radary.

 

Citujem z listu MVSR - 28.11.2016:
Slovné spojenie „Policajný zbor sa zaoberá aj inými možnosťami" znamená,
že okrem prijímaných opatrení sa hľadajú, skúmajú aj iné možnosti
ovplyvnenia dopravno-bezpečnostnej situácie, čiže nie sú ešte známe a
preto nie je možné jednoznačne povedať o aké opatrenia pôjde. Inými
možnosťami budú technické prostriedky, ktorých zaobstaranie umožňuje
rozpočet Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach s
prihliadnutím na dopravno-bezpečnostnú situáciu na pozemných komunikáciách
celého Košického kraja v porovnaní na ich efektívnosť.

 

Jedná sa o vysvetlenie pojmu „Policajný zbor sa zaoberá aj inými
možnosťami", ktoré použil minister vnútra v odpovedi na interpelaciu
poslanca Ivana ohľadne inštalacie fotoradarov v obci Dvorianky.
ODPOVEĎ MINISTRA VNÚTRA 14.11.2016