GPSR - nový podnet na postup MDSR a MVSR - 04.12.2018

Nové riešene podnety 2018

GPSR 2018 - Nové riešene podnety

Dňa 04.12.2018 sme podali nový podnet na Generálnu prokuratúru SR v navaznosti na riešeny podnet PODNET GPSR - 28.08.2018 postup MVSR a žiadame preskúmať postup kontrolných orgánov na Ministertsve dopravy a výstavby SR a na Ministerstve vnútra SR, kde kontrolné organy preskumavali skutočnosti, ktoré nepreskúmavala prokuratúra, pretože nie su predmetom dozoru prokurátora nad dodržiavanim zákonov orgánmi verejnej správy a žiadame preskúmať zákonnosť postupu týchto kontrolných orgánov. 

TOPlist