Oprava cesty 21.08.2015

KONEČNÝ STAV PRE ROK 2015...

Vo  výzve oblastného hygienika zo dňa 30.07.2015 sa konštatuje, že príčinou zvýšenej hlučnosti v obci Dvorianky sú aj vyjazdené koľaje. Pre zmiernenie týchto nerovnosti SSC v rámci bežnej údržby zrealizovala čiastočné odstránenie týchto nerovnosti frézovaním.

V roku 2016 v prípade pridelenia finančných prostriedkov sa zrealizuje aj oprava vozovky v prieťahu obce. Do tejto doby budeme zabezpečovať prostriedkami bežnej údržby zjazdnosť a prevádzky schopnosť tejto cesty tak, aby bola zabezpečená bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky aj obyvateľov obce.

Informacie - CESTA I/79

OPRAVA 05.10.2014

REKONŠTRUKCIA - 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIA SSC ZO DŇA 16.09.2015:

Váš list/zo dňa      Naše číslo                  
Vybavuje/klapka      Bratislava
/07.09.2015        5653/2015-114/2220/22900         
Ladomirjaková/340     16.09.2015
________________________________
Dobrý deň,

na základe Vašej žiadosti o informácie zo dňa 07.09.2015 Vám v zmysle zákona č.
211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov týkajúcej sa frézovania cesty – Dvorianky
posielame nasledujúce vyjadrenie organizačnej zložky zastrešujúcej danú agendu:


1.
Ziadam spristupnit informaciu za akym ucelom bola dna 21.08.2015 frezovana cesta na
Hlavnej ulici v obci Dvorianky, v prilohe foto-dokumentacia
"Dvorianky-cesta-29.08.2015.pdf".

Vo výzve oblastného hygienika zo dňa 30.7 . 2015 sa konštatuje že príčinou zvýšenej
hlučnosti v obci Dvorianky sú aj vyjazdené koľaje. Pre zmiernenie týchto nerovnosti 
SSC v rámci bežnej údržby zrealizovala čiastočné odstránenie týchto nerovnosti 
frézovaním.

2.
Ziadam spristupnit informaciu v navaznosti na otazku cislo 1 a teda aky je planovany
dalsi postup ohladne uprav cesty I/79 v obci Dvorianky na Hlavnej ulici.

SSC pripravuje stavbu „ I/79 Dvorianky riešenie bezpečnosti “, ktorej súčasťou je aj
riešenie vozovky v prieťahu obce. Prvú etapu tejto stavby t.j. spomaľovací ostrovček
plánujeme začať realizovať v roku 2016 . V prípade pridelenia finančných
prostriedkov sa zrealizuje aj oprava vozovky v prieťahu obce. Do tejto doby budeme
zabezpečovať prostriedkami bežnej údržby zjazdnosť a prevádzky schopnosť tejto cesty
tak, aby bola zabezpečená bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky aj
obyvateľov obce.


S pozdravom

Lenka Ladomirjaková
Slovenská správa ciest
Oddelenie výmeny informácií
Miletičova 19
826 19 Bratislava
tel.: 00421 (2) 50 255 340

Neuveriteľné čmuhy z brzdenia priamo pred rodinnými domami, ani po 4 rokoch nie je možne brzdenie priamo pred rodinnými domami odstrániť !

STAV SA NEZMENÍ ANI V ROKU 2015 !