NOVÁ ZNAČKA 40km/h

 

Rekonštruovaná cesta I/79 kategórie MZ 8/40 s jazdnými pruhmi šírky 2x3,00 m, celková dĺžka rekonštrukcie cesty I/79 je 1010 m. 

Maximálna dovolená rýchlosť na ceste I/79 na Hlavnej ulici bude v oboch smeroch 40 km/hod.

 

Nový ostrovček + obrusná vrstva BBTM + rýchlosť 40 km/h oba smery :  Pokles hluku Deň-Večer-Noc až o 5,8 - 6 - 5 dB !