MERANIE NEROVNOSTI NA CESTE I/79

Správca: IVSC KE
Ddátum merania: 18.02.2014

 

Podľa výsledkov z merania pozdlžnej a priečnej nerovnosti na ceste I/79 v intraviláne obce Dvorianky dňa 18.02.2014, ktoré zabezpečil  správca komunikacie IVSC Košice, bol nameraný a vyhodnoteny nevyhovujúci stav vozovky I/79 v obci Dvorianky (pozdĺžna rovinatosť) v smere staničenia cesty, kde podľa nameraných výsledkov pozdĺžnej nerovnosti  IRI  bol v smere staničenia cesty vyhodnotený priemerný klasifikačný stupeň 4 (IRI 5,8) - nevyhovujúci stav, stav pritom signalizuje nevyhovujúci stav vozovky, vozovka prestáva spĺňať podmienky pre bezpečnú, plynulú, rýchlu a hospodárnu jazdu motorových vozidiel a vozovku je potrebné opraviť. (smer 1 - pozdĺžna rovinatosť - IRI 5,8 – varovná hranica > 5).

 

Ďalej podľa výsledkov z merania pozdĺžnej a priečnej nerovnosti na ceste I/79 v intraviáane obce Dvorianky dňa 18.02.2014, ktoré zabezpečil  správca komunikacie IVSC Košice bol síce nameraný priemerný klasifikačný stupeň iba RUT 2 -3, ale upozorňujeme, že na viacerých úsekoch na ceste v obci bol nameraný nevyhovujúci až havarijny stav priečnej rovinatosti (hlboké vyjazdené koľaje - klasifikačný stupeň RUT 4 -5, hĺbka koľaji 15-25mm a viac ako 25mm) a to konkrétne spolu až na 320m cesty v obci.

 

Upozorňujeme na dlhodobý, viac ako rok trvajúci nevyhovujúci - miestami až havarijny stav vozovky, ktorý vznikol za obdobie cca 3 rokov posobením ťažkej kamionovej dopravy pri prejazde obcou - došlo k vzniku hlbokých koľají až o hĺbke viac ako 25mm a došlo aj k poškodeniam na pozdĺžnej rovinatosti vozovky. Ďalej upozornujeme na skutočnosť, že celá cesta I/79 v intraviláne obce Dvorianky bola rekonštruovana iba v roku 2009 a to pokládkou nového koberca a súčasný stav iba po 4 rokoch je už nevyhovújuci.


Žiadame o riešenie uvedeného dlhodobého nevyhovujúceho stavu vozovky (miestami stav havarijny) v obci Dvorianky cesta I/79 v zastavanom územi obce (intravilán) -  vozovka nespĺňa podmienky pre bezpečnú, plynulú, rýchlu a hospodárnu jazdu motorových vozidiel.

 

ĎALŠIA OPRAVA CESTY I/79 - 05.10.2014 

VÝSLEDKY MERANIA PRIEČNEJ A POZDLŽNEJ NEROVNOSTI - CESTA I/79

Správca: IVSC KE
Dátum merania: 18.02.2014
 

V úseku SMER1 je nevyhovujúci stav ( IRI - pozdĺžna nerovnosť ) na celej Hlavnej ulici !

V úseku SMER2 je to stav ( IRI - pozdĺžna nerovnosť ) tesne na hranici 5 na celej Hlavnej ulici !

 

 

 

VÝSLEDKY MERANIA PRIEČNEJ A POZDLŽNEJ NEROVNOSTI - MAPA

IRI - pozdĺžna nerovnosť 

RUT - priečna nerovnosť

 

Klasifikácia podľa indexu IRI [m/km]:

Klasifikácia podľa indexu RUT [mm]:

Klasifikačný stupeň

5,01 - 10,0

15,01 -25,0

4 nevyhovujúci stav

> 10,0

>25,0

5 havarijný stav

 

HODNOTENIE MERANIA PRIEČNEJ A POZDLŽNEJ NEROVNOSTI

 

 

KOMPLETNÉ VÝSLEDKY Z MERANIA