MEDZINÁRODNÉ KORIDORY

Prečo medzinárodna doprava nepoužíva medzinárodne ťahy na územi SR ?

Cesta I.triedy číslo I79 prechádzajucepoužía aj obcou Dvorianky nie je súčasťou žiadneho medzinárodneho ťahu na územi SR – teda nieje súčasťou ťahu tah-E, tah-TEM ani ťahu TEN-TE. Cesta I.triedy číslo I79 prechadzajúca aj obcou Dvorianky nie je v každom prípade vhodná na medzinarodny tranzit kamionovej dopravy a to svojimi prametrami ako aj súčasným technickým stavom.

 

MAPY K NAHLIADNUTIU:

http://www.cdb.sk/sk/Cestna-siet-SR/Medzinarodne-tahy.alej

 

Trasa PL - HU vedie pre všetky ťahy po cestách:  I73 - D1 - R4

 

Podľa ministra dopravy Jána Počiatka obyvatelia obcí ležiacich na ceste vedúcej od maďarských hraníc cez Trebišov do Vranova nad Topľou (cesta I/79) to nikdy nemali ľahké. Táto cesta sa v posledných rokoch stala obchádzkovou trasou najmä pre zahraničné tranzitujúce kamióny, ktoré sa snažili obchádzať hlavnú trasu, ktorá je pre kamióny na severo-južnom koridore určená. Ide o diaľnicu D1 medzi Košicami a Prešovom, ku ktorej pribudol aj úsek rýchlostnej cesty R4 z Košíc na maďarskú hranicu. Žiaľ, v snahe ušetriť pár eur obchádzaním mýtnych úsekov ani kvalitné diaľnice neboli pre niektorých vodičov dostatočnou motiváciou.

INFO: http://www.vlada.gov.sk/jan-pociatek-pozor-strajk/