STAV 09.10.2017

09.10.2017 - SSC zverejnili víťaza vo verejnom obstaravani na inštalaciu systému na 24 hod. nepretržite monitorovanie dopravy v obci Dvorianky

Úspešnym uchádzačom je firma BETAMONT s.r.o., J.Jesenského 1054/44 960 03 Zvolen, ponuková cena za celý predmet zákazky s DPH je 945.120,00 EUR.

SSC v zmysle § 56  zak. c.343/2015 ako verejný obstarávateľ môže podpísať zmluvu s úspešnym uchádzačom najskor 16 deň odo dňa odoslania informacie o výsledku hodnotenia.

Realizacia unikátneho systému na nepretržité 24-hod. monitorovanie dopravy v Dvoriankach za cca 1.000.000 EUR (cena s DPH) tak štartuje a teda 24 hod. nepretržité meranie rýchlosti foto-radarmi na Hlavnej ulici ako aj 24 hod. nepretržité váženie kamionov bude realitou do 15.decembra 2017.

 

Linka UVO:

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-dokumentov/detail/885325

UVO zakazka:
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/409292