POČÍTANIE KAMIONOV CEZ VÍKEND

NOVEMBER - DECEMBER 2012

SOBOTA  24.11.2012    -  07:35 16:08
SOBOTA  01.12.2012    -  16:08 – 24:00
NEDEĽA   02.12.2012    -  00:00 07:00

 

Hluk a vibracie z týchto ťažkých kamionov v obci Dvorianky po celej ulici stále ohrozuje zdravie obyvateľstva v obci a to aj cez víkend.  Pritom upozornujeme, že podľa § 39 ods.1) pism. b zákona  8/2009 Z. z. - Zákon o cestnej premávke je na ceste I. triedy zakázana jazda motorovým vozidlám s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 7500 kg  v nedeľu v čase od 00.00 do 22.00 hodin !