VETRANIE - bez potreby otvárania okien

Použitie odoporúča Znalecký posudok hluku

VETRANIE - stav riešenia 08.12.2014

ZNEMOŽNENÉ VETRANIE IZIEB 03-2014

 ROZBOROVA ULOHA - RU HLUK 2013 

 

Informácie z rozborovej úlohy strana 32-38: