05.05.2018 - Ďalšie rokovanie vlady v Trebišove a cesta I/79 - Ako rieši vláda zvyšovanie kvality života obyvateľov ?

 

Materiál programu rokovania - Rokovanie: 103/2018, 04.05.2018, 1. bod programu - Príloha č.3 Odpočty úloh z uznesenia vlády SR č. 357 z 24. augusta 2016 :

Ministerstvo dopravy a výstavby SR
B.3. „pokračovať v príprave cesty I/79 podľa výsledkov štúdie realizovateľnosti stavby Cesta I/79 Vranov nad Topľou – štátna hranica Slovenská republika/Ukrajina“ – Pokračovanie prípravy cesty I/79 závisí od výsledkov štúdie realizovateľnosti a finančných limitov Slovenskej správy ciest. V súčasnosti sa pripravujú investičné akcie v rámci modernizácie úsekov ciest I. triedy I/79 – Vranov nad Topľou – Parchovany, rekonštrukcia križovatky Malá Tŕňa, bola zrealizovaná úprava cesty I/79 v obci Dvorianky. V prípade dostatočného navýšenia rozpočtu pre SSC sa plánuje zrealizovanie II. etapy stavby Dvorianky, riešenie bezpečnosti, príprava rekonštrukcie mosta v obci Parchovany (kapitálové výdavky) a vyspravenie lokálnych porúch na úseku cesty I/79 Parchovany – Hriadky (bežné výdavky). Úloha sa priebežne plní.

Linka na material na Urade vlady SR:
http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/RokovanieDetail/966
 

 

NAŠE ZHODNOTENIE:

Vláda deklaruje, že chce riešiť zníženu kvalitu života obyvateľov v trebišovskom regione pri ceste I/79, ale činy svedčia jasne o opaku.

 

Aktuálny stav neriešenia problematiky zníženej kvality života obyvateľov pri ceste I/79 považujeme za zaražajúce a o to zvlášť, že vláda v Trebišove za posledné obdobie rokovala už 2x a posledné rokovanie dňa 04.05.2018 bolo teda už tretie rokovanie. Vláda ohľadne zníženiej kvality života obyvateľov nariadila viacero úloh priamo ministrovi dopravy, tieto úlohy sa však podľa nášho názoru plnia nedôsledne a nedostatočne, čoho príkladom je aj aktuálny stav:

 

- všetky obchvaty dedin na ceste I/79 (okrem useku Hriadky-Trebišov) sú pre spoločnosť nežiaduce a teda sa stavať nič nebude - bude to iba úprava cesty (šírka, podložie) v existujucej trase a to prve úseky najskôr v roku 2020, teda znížena kvalita života obyvateľov hlukom, vibraciami z medzinárodneho tranzitu kamionov nikoho nezaujíma

 

- rovnako je to aj s riešením preťažených medzinárodnych kamionov na ceste I/79 a teda Vážnica Dvorianky sa v roku 2018 realizovať nebude - nejaké mobilné váženia situaciu neriešia, vláda sa tejto problematike vôbec nevenuje, pričom vážnica v Dvoriankach rieši problematiku na celej ceste I/79

 

- tiež v obci Dvorianky sa mala realizovať II. etapa stavby "I/79 Dvorianky riešenie bezpečnosti", ale ostalo iba pri sľuboch - ministerstvo dopravy deklaruje, že rieši hlukové pomery v obci - pokládka tichého asfaltu a špecialnych poklopov, ale na druhej strane táto stavba nie je prioritou

 

V každom prípade je to iba divadlo - vláda deklaruje, že chce riešiť zníženu kvalitu života obyvateľov v trebišovskom regione pri ceste I/79, ale činy svedčia jasne o opaku !

TOPlist