PRAVDA 02.02.2018

STANOVISKO PETIČNÉHO VÝBORU K ČLÁNKU: 

Hluk kamiónov obťažuje obce na východe
Starosta Dvorianok Andrej Marcin považuje hluk spôsobený autami za problém, no ľudia sú s ním väčšinou podľa neho vysporiadaní. „So sťažnosťami na hluk za nami na úrad nechodia, poukazujú naň iba dvaja obyvatelia, ktorí majú na Hlavnej ulici domy. Ja to vidím tak, že tento problém sa týka nielen nás, ale aj ďalších obcí v smere od Dukly po Slovenské Nové Mesto. Chýba tu cestná sieť a autá niekde po cestách chodiť musia,“ podotkol.

Poukazujú naň iba dvaja obyvatelia - to je práve petičný výbor, ktorý ma podpisy celej Hlavnej ulice... 
Auta niekde po cestách chodiť musia - to je síce pravda, ale problémom je to, že ako tie auta chodia - teda, že či podľa predpisov 40km/h alebo preletia ulicou 80km/h..Nepresnosti v článku ako aj chýbajuce fakty skresľujú stav:

 

1. Na Hlavnej ulici položili iba 300m tichého asfaltu na začiatku obce a posledné meranie hluku teda porovnávalo dva úseky - s tichým asfaltom a starý povodny asfalt
 

2. Nový spomaľovač rieši iba úsek na začiatku obce
 

3. Výnimku 10 dB nie je možné použiť - nie je postupný nárast dopravy
 

4. Nevyčerpali sa všetky dostupné opatrenia, treba dokončiť 800m tichý asfalt a postaviť vážnicu - 24 hod. minitorovací systém na sledovanie dopravy
 

5. Nevieme prečo oslovili UVZSR - pan Jajcaj - ake zvažovanie kúpy RD mimo ciest, keď domy stojacie už dávno-dávno pri ceste II.triedy mimo kamionov sa zrazu ocitnú po prekvalifikovaní pri ceste I.triedy a štát tam ľudom pusti kamiony, problematiku dopravy rieši Útvar vedúceho hygienika na ministerstve dopravy a tiež ako si budú občania stavať vonku protihlukove steny, keď vyhláška rieši aj hluk vo vonkajšom prostredí - záhrada, dvor...
 

6. A to porovnavanie štatistík aut je smiešne - keď platí vyhláška na hluk a navyše auta prechadzaju iba 8m pred oknami nedovolenou rýchlosťou a porovnávať to so situaciou niekde na prístavnom moste v BA, kde široko ďaleko nie je žiadany RD a je tam síce 30-tisic vozidiel je niečo iné. 

 

7. Obec má postupovať podľa schváleneho Programu Rozvoja Obce Dvorianky 2016-2024, kde je jasne uvedené na strane 33 v sekcii A.7 Stanovenie východísk a možných riešení: "Obec by mala intervenovať v oblasti zlepšenia dopravnej situácie na ceste I/79, ktorá obec pretína, čo rapídne zhoršuje životné prostredie v obci, vplýva na zdravie a bezpečnosť obyvateľov."

Takto vyzerá "intervencia" v oblasti zlepšenia dopravnej situacie na ceste I/79, že obecný úrad púšťa do medii nezmysly o tom, že ludia sú so situaciou vysporiadani ? Nevadi obecnému úradu, že obchvat obce nebude ? (viď facebook komentár nižšie)

 

PRAVDA 02.02.2018 - Hluk kamiónov obťažuje obce na východe

TOPlist