Informacia 22.05.2017

Informuje ministerstvo dopravy, NRSR a SSC ohľadne riešenia spomalenia dopravy na prejazde cez obec...