NOVÁ STAVBA 2016

 

I.ETAPA

II.ETAPA

TICHÝ ASFALT

ETAPY - I/79 DVORIANKY RIESENIE BEZPECNOSTI

I.ETAPA - OBJEKT 100-00.1
  - vybudovanie prvku upokojenia dopravy (km 0,000- km 0,293)
  - oprava poškodených štrbinových žľabov (obj.100-0'0.1)
  - úprava verejného osvetlenia (obj.600-00)
  - rekultivácia dočasne zabratých plôch (obj.010-00)

II.ETAPA - OBJEKT 100-00.2
  - osadenie sarnonivelačných poklopov
  - výmena horných asfaltových vrstiev vozovky na ceste v prieťahu obcou v km 0,293 - km 1,070 (obj.100-00.2)

Stavba 1/79 Dvorianky z dôvodu výšky pridelenia finančných prostriedkov bola rozdelená na dve etapy.
Info: http://dvorianky5.webnode.sk/stav/aktualne/news-/verejny-ochranca-prav-04-10-2017/

 

Kompletná dodaná dokumentacia: