NOVÁ STAVBA 2016 - 2019

 

I.ETAPA

II.ETAPA

TICHÝ ASFALT

ETAPY - I/79 DVORIANKY RIESENIE BEZPECNOSTI

I.ETAPA - OBJEKT 100-00.1
  - vybudovanie prvku upokojenia dopravy (km 0,000 - km 0,293)
  - oprava poškodených štrbinových žľabov (obj.100-0 - 0.1)
  - úprava verejného osvetlenia (obj.600-00)
  - rekultivácia dočasne zabratých plôch (obj.010-00)
  - výmena horných asfaltových vrstiev vozovky na ceste v prieťahu obcou ( cca 300m )

II.ETAPA - OBJEKT 100-00.2
  - osadenie samonivelačných poklopov
  - výmena horných asfaltových vrstiev vozovky na ceste v prieťahu obcou ( cca 800 m )
  - priechod pre chodcov - svetelná signalizacia pohotov.režim 24 hodín - IP6 + výstražné svetlo S11a

Stavba 1/79 Dvorianky z dôvodu výšky pridelenia finančných prostriedkov bola rozdelená na dve etapy.
Info: http://dvorianky5.webnode.sk/stav/aktualne/news-/verejny-ochranca-prav-04-10-2017/

 

Kompletná dodaná dokumentacia:

CENA STAVEBNÝCH PRÁC:

-------------------------------------------------
 I.etapa - 328 796,26 EUR s DPH
II.etapa - 354 050,00 EUR s DPH
-------------------------------------------------
SPOLU:    682 846,26 EUR S DPH

TOPlist