15.10.2018 -  Krajska prokuratúra Košice nie je oprávnena preskúmavať postup KR PZ v Košiciach a Okresného úradu Košice, Odboru cestnej dopravy a pozemných komunikacii vo veci zavedenia technických prostriedkov - fotoradary na kontrolu dodržiavania pravidiel cestnej premávky nie su predmetom dozoru prokurátora nad dodržiavanim zákonov orgánmi verejnej správy – to je záver šetrenia prokuratúry.

Aktuálne je podaný podnet na Ministerstve vnútra SR - Úrad kontroly a to na kontrolu postupu prezidenta PZSR a prezidia PZSR vo veci neriešenia zavedenia technických prostriedkov - fotoradarov na kontrolu dodržiavania pravidiel cestnej premávky.
Tiež čakáme na prešetrenie GPSR - postup Ministerstva dopravy SR pri riešeni hlukových pomerov v obci, GPSR predĺžila lehotu na vybavenie.

TOPlist