INTERPELACIA POSLANCA IVANA 22.09.2016

22.09.2016 15:24:49 - 15:30:08 - 9. schôdza NR SR - 10.deň
Ivan, Miroslav (SaS) - poslanec NR SR Prednesenie interpelácie

VIDEO - 22.09.2016 - Pán poslanec Ivan predniesol dnes v NRSR interpelaciu na mnistra vnútra ohľadne inštalacie stacionarnych radarov v obci Dvorianky na Hlavnej ulici, pri prednesení bol aj nový minister dopravy, aktuálne stavba mešká už 205 dni !

FOTO - AKTUÁLNY STAV

Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, mám tu reakciu na odpoveď, ktorú mi poslal pán minister vnútra Robert Kaliňák a týka sa problémov občanov v obci Dvorianky. Obec Dvorianky je na východe Slovenska v okrese Trebišov a táto obec má veľké problémy, konkrétne teda obyvatelia v tejto obci, majú veľké problémy s tým, že im cez obec, môže poprosiť tichšie trošku, že im cez obec jazdia kamióny s hmotnosťou nad 12 ton nadmernou rýchlosťou a spôsobuje to nielen vibrácie, ale následne praskanie objektov v tejto obci a nevedia nijako presvedčiť orgány štátnej moci, aby im pomohli.
Oslovovali už aj ministerstvo dopravy, oslovovali aj ministerstvo vnútra, aby zaviedlo a nainštalovalo v tejto obci stacionárne radary, ktoré by kontrolovali dodržiavanie rýchlosti v tejto obci.
Odpoveď pána ministra bola, v prípade zavedenia automatizovaného dohľadu v cestnej premávke inštitút objektívnej zodpovednosti bude Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky presadzovať umiestnenie technických prostriedkov aj v tejto obci. Tak ja sa pýtam, v prípade zavedenia, veď práve ministerstvo vnútra má o tom rozhodnúť.

Dovolím si ilustratívne vám ukázať, ako vyzerá komunikácia v tejto obci, potom ako bola prekvalifikovaná na cestu prvej triedy a ako sami vidíte na tejto ceste nie je možné ani zastaviť policajnému autu, ktoré by meralo rýchlosť a ani odstaviť vodiča, ktorý ide nepovolenou rýchlosťou, lebo nie je kde. Cesta bez krajnice, hneď vedľa cesty sú trávnaté plochy a ešte je to aj v spáde a to čo tam vidíte tie odbočovacie prúdy
===== ...ani zastaviť policajnému autu, ktoré by meralo rýchlosť a ani odstaviť vodiča, ktorý ide nepovolenou rýchlosťou, lebo niekde cesta bez krajnice, hneď vedľa cesty sú trávnaté plochy a ešte je to aj v spáde a to, čo tam vidíte tie odbočovacie pruhy, to sú vlastne len cestičky k jednotlivým bránam rodinných domov. Takto je to cez celú obec a približne ďalších 300 metrov za a pred obcou. To vám pripájam ešte aj obrázky takzvaných spomaľovacích ostrovčekov, ktoré ale nikoho nespomaľujú a prax je taká, že kamióny to napríklad v noci strihnú vľavo a žiaden ostrovček neakceptujú.

Som rád, že tu je aj pán minister dopravy, lebo aj na toho a ešte na vášho predchodcu sme dávali interpeláciu v zmysle tom, že Slovenská správa ciest, ktorá mala opraviť tieto spomaľovacie ostrovčeky zdá sa, že celku ignoruje termíny, ktoré záväzne má rešpektovať, ale to neskôr lebo dnes sme tu vo veci interpelácie na ministra vnútra. Takže moja požiadavka opätovne na pána Kaliňáka je. Zriaďte prosím konečne tie stacionárne radary, pretože podľa nás sú jediným riešením ako v skutočnosti kontrolovať nedodržiavanie rýchlosti. A doplním to len samotným vyjadrením Krajským riaditeľstvom Policajného zboru v Košiciach, ktoré citujem: "V obci Dvorianky vzhľadom na chýbajúcu krajnicu a chýbajúce vhodné plochy na zastavenie vozidiel je možné vykonávať meranie rýchlosti len v obmedzenom rozsahu. Kontrola rýchlosti sa vykonáva denne. Vzhľadom na nízku rizikovosť úseku. Dlhodobo v obci Dvorianky na hlavnej ulici sme nezaznamenali dopravné nehody. Dohľad nad cestnou premávkou sa na meranie rýchlosti vykoná v rozsahu primeranom dopravno-bezpečnostnej situácii v obci." Bohužiaľ ako aj z niekoľkých televíznych spravodajských výstupov je jasné, že predovšetkým v nočných hodinách tranzitujúci kamionisti nedodržiavajú rýchlosť a to čo samotní občania aktivisti v tejto obci namerali, boli rýchlosti 70 a viac kilometrov za hodinu.

Takže budem opakovane žiadať ministra vnútra v ďalšej interpelácii, aby nám ani nie mne, ale aby týmto občanom odpovedal, kedy, kedy sa dočkajú povedzme aspoň tých dvoch stacionárnych radarov na oboch koncoch obce.
Ďakujem za pozornosť.