2010

Riešenie stavu cesty I/79 na Krajskom úrade pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie

Šátny stavebný dozor - 15.03.2010

Štátny stavebný dozor informovanie - 17.03.2010