Úrad vlády SR informuje o Akčnom pláne pre okres Trebišov - 13.06.2018

UVSR - AKČNÝ PLÁN TREBIŠOV - 17.05.2018

ROKOVANIE VLADY V TREBIŠOVE 04.05.2018 - NAŠE ZHODNOTENIE - 05.05.2018

13.06.2018 - Informuje Úrad vlády SR - Akčný plán Trebišov

Úrad vlády SR uvádza, že návrh Akčného plánu bol predmetom medzirezortného pripomienkového konania, v rámci ktorého bolo možno podať pripomienky respektíve návrhy na doplnenie pripravovaného materiálu aj zo strany verejnosti...

Úrad vlády SR uvádza, že súčasťou Akčného plánu rozvoja najmenej rozvinutého okresu Trebišov je riešenie celého úseku cesty 1/79...

Pripomienky sme podali a teda uvidíme čo sa tam reálne dostane.

http://www.transport.sk/spravy/10541-vystavba-vaznice-v-dvoriankach-je-zatial-v-nedohladne-obchvat-nebude.html

TOPlist