FOTO - PRASKLINY RD - 2012

Vážený pán Vitkovič,

 

       prof. A.Kalasová ma požiadala o  geotechnické vyjadrenie  k Vášmu problému v súvislosti s  poškodením  rodinného domu  (to sa týka aj dalších  spoluobčanov vo Vašej obci),  ktoré  pripisujete  nepriaznivým účinkom  tažkej dopravy.  Poskytla mi aj  niekoľko fotosnímok (RD č. 126,131,132) s lokálnymi trhlinami v interierovej časti domu,  na obvodových stenách,  ako aj situačnú dispozíciu objektu k prevádzovanej ceste.

       Negatívny  vplyv  dynamických účinkov dopravy  na Váš rodinný dom t.č. nemožno vylúčiť a je pravdepodobný.  Pre  právne  doriešenie poškodení je potrebné tieto vplyvy potvrdiť  meraním  vhodných  fyzikálnych  veličín.

       Bez ohľadu na  moje  geotechnické pripomienky  Váš návrh   Aplikáciu TP 15 /2005  treba podporiť  a  výkonným orgánom štát. správy  realizovať.

      

      S pozdravom       doc. RNDr Ing Milan Slivovský, CSc,

                                          autorizov. inžinier  (geotechnika)

Fotogaléria: PRASKLINY RD č.132

Fotogaléria: PRASKLINY RD č. 131

Fotogaléria: PRASKLINY RD č. 126

Fotogaléria: PRASKLINY RD č.137

Fotogaléria: PRASKLINY RD č.125

Fotogaléria: PRASKLINY RD č.127

Fotogaléria: PRASKLINY RD č.136

Fotogaléria: PRASKLINY RD č.135

TOPlist