STAVBA 2008-2009

Zvyšujú kvalitu a bezpečnosť ciest ? Slavnostná kolaudacia stavby - Slovozemplina - 01.12.2009

Nechýbal zápis do kroniky ! 

 

SPOMAĽOVAČ PRIAMO PRED RD, JE TO MOŽNÉ ?

http://www.slovozemplina.sk/

 

Ešte v júni 2008 som upozornil SSC, že nimi plánovana dopravná stavba bude spôsobovať hluk v dôsledku nesprávneho umiestnenia spomaľovača pred RD č.126, nesprávne riešenie "zóny kľudu - spomalenia” !

SSC upozornenie ignorovala !

 

INFO 2008

FOTO STAVBA 2009

Video z frezovania vozovky - 2009