Stav ku dňu 01.10.2014

ROKOVANIE NA MDSR 16.10.2014 - protihlukové opatrenia

  • V súčasnosti oblastná hygienická Košice vyhodnocuje závery objektivizácie hluku spracované v "Protokole o skúške č. 1408005VP/10MK/" a analyzuje správu "Hluková záťaž", ktorú jej predložila Slovenská správa ciest.

  • V októbri 2014 bude zvolané pracovné rokovanie k vyhodnoteniu návrhov náhradných doplnkových protihlukových opatrení, ktoré vyplývajú zo záverov správy "Hluková záťaž" vypracovanej spoločnosťou EUROAKUSTIK, s.r.o., pracovisko Bratislava. Letisko M.R. Štefánika 63, 820 01 Bratislava.